Archive for november, 2008

Møte 9. des. med universitetet om granskning av forskning

| 21. november 2008 | 0 Comments
Møte 9. des. med universitetet om granskning av forskning

Universitetsdirektøren har invitert til møte 9. desember kl. 14. Vil universitetet i Oslo be om en ekstern granskning av uetisk og sannsynligvis ulovlig forskning på pasienter med en livstruende

Continue Reading

Forsøkspersoner døde – UiO ber ikke om uavhengig granskning

| 12. november 2008 | 13 Comments
Forsøkspersoner døde – UiO ber ikke om uavhengig granskning

En uke er gått siden jeg sendte dette brevet til Universitetet i Oslo. Jeg påpeker at Medisinsk Fakultet ved Universitetet i Oslo har foretatt en avledningsmanøver for å unngå en uavhengig granskning av dødsfall under forskning ledet av psykiater Helge Waal. Forsøkspersonene var narkomane som ble nektet kjent livreddende behandling. Dette er uetisk og brudd [...]

Continue Reading

Blog klar igjen på mandag 10. november

| 9. november 2008 | 4 Comments
Blog klar igjen på mandag 10. november

Jeg har installert wordpress og lager en annen struktur og kan nå bli varslet om kommentarer slik at jeg kan svare på dem i løpet av to virkedager. Dine kommentarer, ønsker og forslag er velkomne! I have installed wordpress to have a better structure and to be notified about comments so that I can respond [...]

Continue Reading