Archive for desember, 2008

Helsetilsynet og Aker sykehus neglisjerer akutt-tilbud

| 26. desember 2008 | 2 Comments
Helsetilsynet og Aker sykehus neglisjerer akutt-tilbud

I medisinsk litteratur er det slått fast at lavterskel akutt behandling redder liv. I en artikkel i VG 26.12.08 unngår lege Guri Spilhaug ved Aker sykehus behendig mangelen på akuttbehandling med erstatningsmedisin. Guri Spilhaug sier: En akuttinnleggelse vil vanligvis ikke resultere i en umiddelbar oppstart med metadon eller buprenorfin- Hvorfor ikke det, Dr. Guri Spilhaug? [...]

Continue Reading

Dag 222: Nobelsamtalen markering

| 11. desember 2008 | 0 Comments
Dag 222: Nobelsamtalen markering

Berge Liv aksjonen har besluttet å aksjonere vennlig men bestemt ved offisielle tilstelninger der Universitetet er til stede. Der hvor UiO er, skal vi minne Universitetet om å granske uetisk forskning, og langt viktigere: forbedre behandling av opioidavhengige pasienter. Berge Liv-aksjonen holdt derfor en times lavprofil markering ved Universitetsplassen. Små visittkort ble diskret delt ut [...]

Continue Reading

Markering på Universitetsplassen

| 9. desember 2008 | 2 Comments
Markering på Universitetsplassen

Minnemarkering på Universitetsplassen Karl Johan Torsdag 11.12.08 kl. 14.45-15.45 Forut for Universitetets arrangement «Nobelsamtalen» inviteres opioidavhengige pasienter, pårørende og

Continue Reading

Dag 221: REK gransker REK, UiO gransker UiO…

| 9. desember 2008 | 0 Comments
Dag 221: REK gransker REK, UiO gransker UiO…

- og det synes Universitet i Oslo i grunnen er helt greit. To artikler om saken er lagt ut på Forskning.no der to syn på REKs behandling presenteres professor Waal om REK samt Ekgren om REK som gransker seg selv.

Continue Reading

Dag 220: UiO-granskning – apell til Universitetet i Oslo

| 9. desember 2008 | 0 Comments
Dag 220: UiO-granskning – apell til Universitetet i Oslo

Universitetsdirektøren har utsatt møtet til over nyttår. Jeg har derfor sendt  brev 8/12 til ledelsen ved universitetet i Oslo (pdf). Universitetet har minst tre muligheter til å styrke, for ikke å si redde, sitt omdømme: Be offentlige myndigheter straks gi alle opioidavhengige pasienter akutt lavterskel behandling med erstatningsmedisin,

Continue Reading

Farmakologisk fremstilt heroin som medisin

| 4. desember 2008 | 1 Comment
Farmakologisk fremstilt heroin som medisin

Jeg har hatt glede av å lese Silje Bekengs velskrevne artikkel om heroin-behandling i Zürich. Velg pdf-dokument med nydelig layout eller som web-side. I Norge kan Heroin Assistert Rehabilitering være aktuelt for 600-1000 brukere som har forsøkt all annen behandling. Det forutsetter at man får på plass akutt behandling med erstatningsmedisin innen 6 timer for [...]

Continue Reading