Archive for februar, 2009

150 medlemmer i Berge-Livs Facebook-gruppe

| 28. februar 2009 | 1 Comment
150 medlemmer i Berge-Livs Facebook-gruppe

På tre uker har 150 personer, heriblant flere leger, meldt seg inn i Facebook-gruppen for Berge Liv-aksjonen. Pasienter og pårørende er takknemlig for støtten som er en inspirasjon for alle oss som arbeider for at opiodavhengige pasienter skal få livreddende erstatningsmedisin innen 6 timer etter kontakt med lege. Hjertens takk!  Joe

Continue Reading

Fikk Subutex og LAR etter 3 ØH innleggelser og en gjenopplivning

| 26. februar 2009 | 2 Comments
Fikk Subutex og LAR etter 3 ØH innleggelser og en gjenopplivning

Tre ganger har jeg lagt denne pasienten inn som øyeblikkelig hjelp på Aker sykehus, Avdeling Avgiftning Narkotika (AAN) siden begynnelsen av desember. Overlege A ved avdelingen har hver gang bestridt at øyeblikkelig hjelp indikasjon forelå – uten å ha sett pasienten. Når pasienten har kommet har hun likevel

Continue Reading

5. uke med metadon utlevert på sykehus

| 16. februar 2009 | 1 Comment
5. uke med metadon utlevert på sykehus

Pasienten stod frem på TV2 nyhetene søndag 15.2 og synliggjorde mangelen på akuttbehandling med erstatningsmedisin ved at sykehus og fastleger ikke har noe sted å henvise pasienten for akutt behandling med erstatningsmedisin. For 10 dager siden nektet pasientens fastlege å gi hverken erstatningsmedisin eller henvise til annen behandling. Pasienten har meldt forholdet til helsetisynet. Lovisenberg [...]

Continue Reading

7. pasient får erstatningsmedisin akutt

| 10. februar 2009 | 0 Comments
7. pasient får erstatningsmedisin akutt

Nordland: Pasientens ledsager brukte handlingsplan og pasienten får nå Subutex i inntil ni måneder av fastlege mens LAR-henvisning utarbeides. Ledsager deltar også i ansvarsgruppen for pasienten for å sikre at oppfølging blir løsningsorientert og holder fokus på å nå mål når det gjelder bolig, økonomi, utdanning/arbeid, venner, familie og helse. Ledsageren forteller at det ikke [...]

Continue Reading