Archive for mai, 2010

Skal fremmedfrykt i Helsedirektoratet styre legeutdannings-reform?

| 26. mai 2010 | 0 Comments
Skal fremmedfrykt i Helsedirektoratet styre legeutdannings-reform?

Legeutdanningen ved norske universiteter avsluttes med 1,5 års praksis som turnuslege før man får autorisasjon som lege. I 55 år har man brukt loddtrekning for en distrikstvennlig og solidarisk fordeling av turnuslegene over det ganske land. Udemokratisk av Legeforeningens sentralstyre Helsedirektoratet, godt sufflert av Legeforeningens sentralstyre, ønsker å erstatte loddtrekning med «jobbsøknader». Legeforeningens sentralstyre med [...]

Continue Reading

Behovet for en distrikstvennlig og solidarisk fordeling av turnusleger i Norge

| 26. mai 2010 | 1 Comment
Behovet for en distrikstvennlig og solidarisk fordeling av turnusleger i Norge

Temaet «Helsedirektoratet raserer turnustjenesten» dukket opp på allmennlege-diskusjonforumet EYR. Leger diskutert at Helsedirektoratet og Legeforeningens indre sirkler ønsker å erstatte en velfungerende loddtrekning med at alle  turnusleger må «søke» om turnuslege-stilling.  900  turnuslegene  skal altså sende søknader til 50 sykehus og 450 allmennelge kontor for å få fullført legeutdanningen. Helen Brandstorp, ansatt ved «Nasjonalt senter [...]

Continue Reading

Tromsø kommune under tilsyn for varsler-mobbing

| 12. mai 2010 | 1 Comment
Tromsø kommune under tilsyn for varsler-mobbing

iTromsø 26.03.10 (PDF): Hovedverneombudet i Tromsø kommune har gått inn med tyngde i konflikten ved Tromsø fengsel til støtte for fengselslege Kjetil Karlsen. I et åtte sider langt brev til Arbeidstilsynet påpekes en rekke brudd på arbedsmiljølovgivningen, og konkrete eksempler på trusler og represalier fra Tromsø kommune mot Karlsen. NRK Nordnytt 30.03.10 (lenke), (PDF ): [...]

Continue Reading