Author Archive: eksport

rss feed

Behovet for en distrikstvennlig og solidarisk fordeling av turnusleger i Norge

| 26. mai 2010 | 1 Comment
Behovet for en distrikstvennlig og solidarisk fordeling av turnusleger i Norge

Temaet «Helsedirektoratet raserer turnustjenesten» dukket opp på allmennlege-diskusjonforumet EYR. Leger diskutert at Helsedirektoratet og Legeforeningens indre sirkler ønsker å erstatte en velfungerende loddtrekning med at alle  turnusleger må «søke» om turnuslege-stilling.  900  turnuslegene  skal altså sende søknader til 50 sykehus og 450 allmennelge kontor for å få fullført legeutdanningen. Helen Brandstorp, ansatt ved «Nasjonalt senter [...]

Continue Reading