Hjem > Akutt behandling > Aksjoner ved Oslo Universitetssykehus avklart med politiet i Oslo

Aksjoner ved Oslo Universitetssykehus avklart med politiet i Oslo

17 juli 2009
Del
Skriv en kommentar Gå til kommentarer

Berge Liv-aksjonen har hatt møte med Oslo Politikammer, fellesoperativ seksjon og avklart hvordan Sit-inn aksjoner skal varsles. Politivakten er i dag orientert om mulig aksjon ved Oslo Universitetssykehus, med kopi til pasientombud, pasientorganisasjoner, helsetilsynet, Gatejuristen, Sosial- og helsedirektoratet, Helse og Omsorgs-departement:

Varsel om mulig «sit-in» aksjon for heroinavhengig pasient på Oslo Universitetssykehus, Ullevål fredag 17. 07 (i dag) .

Denne varsling skjer etter avtale mellom fellesoperativ seksjon ved Oslo Politikammer og Berge Liv-aksjonen slik at politiets ressurser ikke skal beslaglegges unødig.

En mangeårig heroinavhengig pasient med abstinenser blir nå forsøkt innlagt på Oslo Universitetssykehus (OUS). Allmennleges vurdering er at  den neste injeksjonen med opioider med ukjent opphav og kvalitet kan være fatal, og at pasienten trenger øyeblikkelig hjelp behandling med erstatningsmedisin innen 6 timer.

Lege ved OUS kan, etter å ha foretatt en medisinsk vurdering,
1) gi erstatningsmedisin,  utlevert daglig med overvåket inntak ved sykehuset eller
2) legge pasienten inn
Begge opsjoner vil innebære stabilisering av pasienten for videre utredning og behandling f.eks.  hastevedtak for langtidsbehandling. Å sende pasienten ut på gaten vil det være medisinsk uforsvarlig.

Dersom pasienten mot formodning skulle bli nektet behandling ved OUS vil Berge Liv-aksjonen lage en «Sit-in» aksjon på OUS . (Ved AAN inne på sykehus området eller ved hovedporten Ullevål sykehus, inntil pasienten får behandling.

NB!
1) Pasienten er hverken voldelig eller psykotisk, men er i abstinens.
2) Aksjonen er en ikke-voldelig markering og vil ikke hindre sykehusets aktivitet forøvrig.

For mer informasjon:

tlf. 4548 8008

Med vennlig hilsen
Joe Siri Ekgren, allmennlege
BergeLiv aksjonen
http://bergeliv.no

 1. admin
  17 juli 2009 @ 15:06 | #1

  Oslo Universitetssykehus nekter «Ragnar J» livreddende behandling med erstatningsmedisin. Sit-inn med pas. foran AAN Ullevål kl. 17 i dag (enten ved Hovedporten eller rundt hjørnet for Tåsenporten). Se «Twitter»:https://twitter.com/bergeliv for oppdatering. Støtte erklæringer kan skrives som kommentar.

  Hjertens takk for gode tanker!

  Med vennlig hilsen
  Joe Siri Ekgren

 2. Rita Lund
  17 juli 2009 @ 15:40 | #2

  Sender mange varme tanker.
  Håper mange stiller opp. Det er en skam at ikke rusmiddelavhengige skal få samme behandling som andre pasientgrupper. Jeg sammenligner dette med blindtarmbetennelse. Vi sier ikke nei til de som får det. De blir øyeblikkelig operert. Sånn MÅ det bli for rusmiddelavhengige også. De må få hjelp NÅ de også.Tusen takk til deg Joe som har fått igang dette.

 3. Rita Lund
  17 juli 2009 @ 15:41 | #3

  Håper jeg kan delta snart. Litt seint nå da jeg bor i Tønsberg og leste det akkurat.

 4. Gro
  17 juli 2009 @ 16:43 | #4

  Varme tanker til Ragnar og hans bi-sittere!

 5. admin
  17 juli 2009 @ 16:47 | #5

  Møter pas. på sykehuset

  Ligger på gresset foran hovedinngangen. BT 148/80 puls 80. Rgm resp.

  Begynnende abstinens.

  Kontakter AAN for å få videre veiledning. Snakker med ”Vaktlagsleder R” som formodentlig ikke har medisinsk kompetanse. Hun nekter meg å snakke med forvakt og bakvakt. Hun sier at det er hun som avgjør om forvakt eller bakvakt skal kontaktes, mao tmener hun seg meningsberettiget om pasientens medisinske behandling. Hun ønsker å snakke med pasienten, hvilket jeg finner helt uhørt. Hun ønsker tlf til pasienten, men jeg avslår å opplyse henne om dette. ( Det kan lege få av meg). Jeg presiserer at jeg ønsker at pasienten skal få øyeblikkelig hjelp behandling. Det er uklart om hun kontakter bakvakt eller ikke.

 6. admin
  17 juli 2009 @ 16:51 | #6

  @Rita: «Ragnar J» takker for din omtanke her på plenen foran Oslo Universitetssykehus. Forøvrig går det an å starte en Sit-in aksjon i Tønsberg også. Det er Vestfoldklinikken som har akuttfunksjon for heroin avhengige såvidt jeg vet.

 7. Fabian
  17 juli 2009 @ 16:59 | #7

  Jeg og familen min sender varme tanker til pasienten. Godt at aksjonen støtter opp. Keep up the good work!

 8. admin
  17 juli 2009 @ 17:29 | #8

  Bilde fra aksjonen er lagt ut. Alle som vil kan legge turen innom plenen foran Ullevål sykehus for å vise støtte og signere støtte erklæring. Det ser ut til å bli en lang natt. Vaktene har nektet oss å henge opp banner, men har oppført seg høflig og rutinert. Tips til neste aksjon: ta med rikelig drikke, banner og bannervakter som kan passe på banner som henges opp utenfor sykehus-området.

 9. Bård Felix
  17 juli 2009 @ 20:45 | #9

  Sender støtteerklæring! Lykke til, med å redde liv!

 10. Ann-Karin
  18 juli 2009 @ 12:02 | #10

  Lei for at jeg bor for langt unna til å kunne delta, men jeg vil tenne et lys og håper på at alle som trenger det får den hjelpen de kan for å kunne komme ut av den situasjonen de er i. Glad det er mennesker som tenker på og hjelper andre i nødens stund. Lykke til of det er bare så flott at man kan redde livet til et medmenneske 🙂

 1. Ingen tilbakespor enda.