RSSCategory: Uncategorized

Dagens Næringsliv: Narkoopprøret – legenettverk hjelper narkomane

| 22. oktober 2010 | 0 Comments
Dagens Næringsliv: Narkoopprøret – legenettverk hjelper narkomane

Dagens næringsliv lørdag 16.10.2010: 10 siders artikkel «Narkoopprøret – Et nettverk av leger har lagt seg ut med myndigheter og kolleger – for å hjelpe narkomane». Hele artikkelen i PDF-format (1,3 Mb)

Continue Reading

Sikker på medhold i fengselssaken

| 10. august 2010 | 0 Comments
Sikker på medhold i fengselssaken

Politiets henleggelse av anmeldelsen av ledelsen ved Tromsø fengsel for dokumentfalsk vil bli påklaget, sier advokat John Christian Elden til iTromsø. Politiet inhabile Ledelsen ved Tromsø fengsel ble tidligere i år anmeldt for dokumentfalsk og grov uforstand i tjenesten. Politiet i Troms ble funnet inhabile, det samme ble politiet i Trøndelag. Riksadvokaten overlot derfor saken til [...]

Continue Reading

Skal fremmedfrykt i Helsedirektoratet styre legeutdannings-reform?

| 26. mai 2010 | 0 Comments
Skal fremmedfrykt i Helsedirektoratet styre legeutdannings-reform?

Legeutdanningen ved norske universiteter avsluttes med 1,5 års praksis som turnuslege før man får autorisasjon som lege. I 55 år har man brukt loddtrekning for en distrikstvennlig og solidarisk fordeling av turnuslegene over det ganske land. Udemokratisk av Legeforeningens sentralstyre Helsedirektoratet, godt sufflert av Legeforeningens sentralstyre, ønsker å erstatte loddtrekning med «jobbsøknader». Legeforeningens sentralstyre med [...]

Continue Reading

Behovet for en distrikstvennlig og solidarisk fordeling av turnusleger i Norge

| 26. mai 2010 | 1 Comment
Behovet for en distrikstvennlig og solidarisk fordeling av turnusleger i Norge

Temaet «Helsedirektoratet raserer turnustjenesten» dukket opp på allmennlege-diskusjonforumet EYR. Leger diskutert at Helsedirektoratet og Legeforeningens indre sirkler ønsker å erstatte en velfungerende loddtrekning med at alle  turnusleger må «søke» om turnuslege-stilling.  900  turnuslegene  skal altså sende søknader til 50 sykehus og 450 allmennelge kontor for å få fullført legeutdanningen. Helen Brandstorp, ansatt ved «Nasjonalt senter [...]

Continue Reading

Universitets-seminar med legen helsedirektoratet forsøker kneble.

| 1. mars 2010 | 2 Comments
Universitets-seminar med legen helsedirektoratet forsøker kneble.

Den belgiske psykiateren Marc Reisinger vant i Belgias høyesterett (1993) en mangeårig kamp for allmennlegerrs rett til å behandle heroinavhengige pasienter med erstatningsmedisin. Norske pasienter som lider av  heoinavhengighet og er avskåret fra øyeblikkelig hjelp behandling i Norge, reiser til hans kontori Brüssel en gang i måneden.  Legen gir livreddende erstatningsmedisin til norske «Subutex- og [...]

Continue Reading

«Sølvy O» Dag 1: Sit-in aksjon på rusakutt, Aker sykehus

| 13. januar 2010 | 2 Comments
«Sølvy O» Dag 1: Sit-in aksjon på rusakutt, Aker sykehus

«Rusakuttmottaket» på Aker sykehus åpnet 15. desember. Jeg har fulgt Sølvy, en pasient i 50 årene, hit for at hun skal få medisinsk behandling. Som mange andre pasienter med skadelig heroinbruk kan hun stanse injeksjon av illegale stoffer ved at hun får kjent livreddende behandling. Overlege Rune Tore Strøm har snakket med pasienten nå, men [...]

Continue Reading

«Terje N» dag 22: Vikar for fastlege skjærer gjennom – gir Subutex!

| 17. november 2009 | 18 Comments
«Terje N» dag 22: Vikar for fastlege skjærer gjennom – gir Subutex!

Tydelig preget av 22 døgn uten erstatningsmedisin og avvisning fra Oslo Universitetssykehus (AAN og LAR-Øst), Oslo kommunale legevakt, en bydelsoverlege og to fastleger møtte  «Terje N», sammen med mor og jeg, til akutt-time hos en ung lege som vikarierte for fastlegen. Det ble et intenst

Continue Reading

«Terje N» dag 18: Lege i Belgia vil gi medisin – «Terje N» for svak til å reise

| 13. november 2009 | 3 Comments
«Terje N» dag 18: Lege i Belgia vil gi medisin – «Terje N» for svak til å reise

En psykiater i Belgia har sagt seg villig til å gi «Terje N» Subutex, men «Terje N» sliter med abstinenser og tør ikke reise når han er i så dårlig forfatning. I følge Schengen-avtalen har «Terje N» lov til å ta med hjem en måneds forbruk av Subutex. Jeg har bedt leder Kari Bussesund ved [...]

Continue Reading

LAR-byråkratiet: medisin på dagen av fastlege, etter 9 mnd av LAR.

| 6. november 2009 | 6 Comments
LAR-byråkratiet: medisin på dagen av fastlege, etter 9 mnd av LAR.

En pasient har nedenfor delt sin gode erfaring der fastlege ga erstatningsmedisin på dagen ved å bruke Berge Liv siden om øyeblikkelig hjelp. Legen gir erstatningsmedisin i 9 mnd før LAR gir det de kaller «oppstart» – på den samme medisinen. LAR er et byråkratisk kontor med hektisk intern møtevirksomhet, noen stempler og et medisinskap [...]

Continue Reading