Hjem > Uavhengig granskning > Dag 220: UiO-granskning – apell til Universitetet i Oslo

Dag 220: UiO-granskning – apell til Universitetet i Oslo

9 desember 2008
Del
Skriv en kommentar Gå til kommentarer

Universitetsdirektøren har utsatt møtet til over nyttår. Jeg har derfor sendt  brev 8/12 til ledelsen ved universitetet i Oslo (pdf). Universitetet har minst tre muligheter til å styrke, for ikke å si redde, sitt omdømme:

  1. Be offentlige myndigheter straks gi alle opioidavhengige pasienter akutt lavterskel behandling med erstatningsmedisin, fortrinnsvis buprenorfin. Dette fordi Universitetets forskning –  til tross for at den er etisk og faglig tvilsom – viser at slik akutt lavterskel-behandling redder liv .
  2. Be om en uavhengig granskning av forskning på rusmiddelavhengige ledet av professor Helge Waal ved medisinsk fakultet, og hans mange roller vedr. lange ventelister og rekruttering.
  3. Gransk hvorfor viktige forskningsfunn ikke får konsekvenser for praksis i Legemiddelassistert Rehabilitering (LAR). Professor Waal er en av arkitektene bak behandlingsmonopolet LAR, og må sies å være toneangivende, bl.a. ved å utgi det han kaller for «nasjonale retningslinjer» og som initiativtager og leder ved SERAF.

Jeg har begynt å telle hvor mange dager det tar før Universitetet i Oslo bestemmer seg for å be om en uavhengig granskning og støtte akutt lavterskel behandling. Hvorfor kan jeg ikke be om granskning selv? Ingen vil høre på en skarve allmenlegengen. Bortsett fra Universitetet i Oslo. Det vil ta tid, men en granskning er ikke til å unngå.

  1. Ingen kommentarer enda.
  1. Ingen tilbakespor enda.