Hjem > fengselsmedisin, Varslersak Tromsø fengsel > Arbeidstilsynet avdekker omfattende arbeidsmiljøproblemer i Tromsø kommune i kjølvannet av fengselskonflikten

Arbeidstilsynet avdekker omfattende arbeidsmiljøproblemer i Tromsø kommune i kjølvannet av fengselskonflikten

11 november 2010
Del
Skriv en kommentar Gå til kommentarer

Fengselskonflikt en av mange arbeidsmiljø-lovbrudd i Tromsø kommune. Fagforbund-leder Bjørn Willumsen, hovedverneombud Håvard Seandberg. Fagbladet 27/9/10.

Behandlingen av fengselslege Karlsen har vist seg å være toppen på et isfjell av arbeidsmiljøkriminalitet i Tromsø kommune. Arbeidstilsynet har gjennomført et omfattende tilsyn i kommunen. Det er avdekket sviktende varslervern, mangelfulle rutiner for konflikthåndtering og slett håndtering av helse- miljø- og sikkerhet. Karslen påpeker i en kronikk i Nordlys at kommunen står overfor en betydelig oppgave med å sikre et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø.

Brutalt arbeidmiljø
– Årsaken til de manglene som er beskrevet i Arbeidstilsynets rapporter er å finne i mangelfull kompetanse, og i en arroganse og en brutalitet i rådmannens stab som knapt er mulig å forestille seg for andre enn vi som selv har opplevd den. Dette skriver Karlsen i Nordlys 20/10-2010 (pdf).  Han konkluderer med at en langvarig og målrettet prosess må igangsettes for at arbeidsmiljøet skal bli godt og forsvarlig.

Utestengelse og suspensjon
I februar 2008 varslet fengselslege Karlsen om tilsidesettelse av klare medisinskfaglige råd, som satte pasienters liv og helse i fare. Fengselsleder reagerte med å nekte Karlsen adgang til fengselet. I stedet for å forsvare Karlsen, valgte hans arbeidsgiver, Tromsø kommune, å suspendere ham fra alle oppgaver som fengselslege. Utestengelsen ble senere opphevet av Kriminalomsorgens sentralforvaltning. Karlsen fikk tilbake jobben som fengselslege etter en langvarig forliksforhandling med kommunen.

Represaliene fortsetter
Etter at Karlsen hadde gjenopptatt sitt virke som fengselslege, iverksatte imidlertid Tromsø kommune flere aktiviteter som av kommunens hovedverneombud vurderes som ulovlig gjengjeldelse etter varsling. Situasjonen ble til sist så belastende for Karlsen at han nå har søkt om midlertidig permisjon fra stillingen som fengselslege.

Arbeidstilsynet koples inn
Hovedverneombud Håvard Sandberg varslet i mars 2010 Arbeidstilsynet om Karlsens vanskelige arbeidssituasjon. Etter at flere andre varsler om et ulovlig og skadelig arbeidsmiljø i kommunen, besluttet Arbeidstilsynet å iverksette et omfattende tilsyn i kommunen.

Kommunen avfeier kritikken
– Jeg mener vi har gode rutiner og at ledere på alle nivå har fokus på arbeidsmiljø. Vi ser gode resultater og ser ikke behovet for en granskning av miljøet. Dette fastholdt kommunalsjef Eva T. Olsen overfor NRK Nordnytt 30/3-2010 etter at planene om tilsyn ble kjent. Olsen hevdet at det kun forelå én alvorlig enkeltkonflikt i kommunen – og at Kjetil Karlsen var årsaken til denne.

Arbeidstilsynets konklusjoner
Etter seks måneders tilsyn, leverte Arbeidstilsynet i september en generell hovedrapport og seks delrapporter, herunder en om fengselshelsetjenesten. Det er avdekket betydelige mangler på tvers av enhetene. Arbeidstilsynet har varslet seks klare pålegg, som omfatter de fleste sider av kommunens HMS-arbeid. Kommunen har frist til 1. februar 2011 med å utbedre manglende. Arbeidstilsynet viser til uro og usikkerhet i Tromsø kommune, og at arbeidsmiljøproblemene har ført til flere langtidssykmeldinger. Det varslet oppfølgende tilsyn med kommunen 2011.

Livsfarlig arbeidsplass
– Slik det utviklet seg etter omstrukturering i Tromsø, har det blitt livsfarlig å havne i konflikt med enkelte ledere. De ansatte har ikke lenger trygghet. Dette uttaler Bjørn Willumsen, leder for Fagforbundet i Tromsø kommune i hovedoppslaget i Fagbladet nr. 10-2010 (pdf) . I artikkelen beskrives flere konkrete saker der ansatte i kommunen har blitt utsatt for langvarig mobbing og trakassering fra kommunens side.

Positiv utvikling
Tilsynet har medvirket til at det er vedtatt nye retningslinjer for konflikthåndtering i kommunen. -Dersom disse retningslinjene følges opp i praksis, så er vi et stort og viktig skritt videre i arbeidet med å hindre at konflikter utvikler seg, blir ødeleggende, og ender i utstøtinger og tragedier. Dette sier fagforeningsleder Bjørn Willumsen til BergeLiv. I tillegg er det bestemt at de ansatte skal være representert i kommunens varslingsgruppe: – Enda et skritt i riktig retning for å sikre de ansattes rettssikkerhet. Det store flertallet av politiske partier, med unntak av Frp, skal ha honnør for dette vedtaket, avslutter Willumsen.

ARBEIDSTILSYNETS VURDERINGER AV TROMSØ KOMMUNE
• Verneombudets bekymringer vedrørende arbeidsmiljø i Tromsø kommune bekreftes
• Arbeidstilsynets seks pålegg om tiltak gjelder generelt for alle enhetene
• Avvikene gjelder noe så grunnleggende som retten til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
• Rapporten viser at kommunens HMS-arbeid ikke fungerer
• Arbeidstilsynet har registrert uro og usikkerhet hos flere ansatte i kommunen, med flere langtidssykmeldinger
• Det gies seks klare pålegg, og Arbeidstilsynet vil følge kommunen nøye, blant annet gjennom nye tilsyn i 2011

TROMSØ KOMMUNES ARBEIDSMILJØPROBLEMER
Medieoppslag 27-30 september 2010

Endevendte arbeidsmiljøet i Tromsø kommune
Etter seks måneder med utvidet tilsyn i Tromsø kommune, la Arbeidstilsynet fram sin rapport i dag. De varsler om flere omfattende pålegg.
Fagbladet http://www.fagbladet.no/nyheter/article5325988.ece

Slaktes av Arbeidstilsynet
Tromsø kommune må gjennomføre en rekke tiltak for å bedre arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Blant annet må rutinene for konflikthåndtering bli bedre, slår Arbeidstilsynet fast.
NTB/ABC-nyheter http://www.abcnyheter.no/node/117726

Hard kritikk av kommunen
Arbeidstilsynet kritiserer Tromsø kommune, og gir dem flere pålegg for mangelfullt HMS-arbeid.
Nordlys http://www.nordlys.no/nyheter/article5326089.ece

Utskjelt og truet
Fagforbundet mener kommunen presser ansatte ut av jobb.
iTromsø http://www.itromso.no/nyheter/article392551.ece#debate

Jeg var en pest og en plage
Aina Frantzen hevder hun ble mobbet og trakassert av ledere i Tromsø kommune. Fagforbundet etterlyser tiltak fra rådmannen.
NRK Nordnytt http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.7309978

Advarer mot arbeidskonflikt i Tromsø
Det er en av alvorlig konflikt ved fengselshelsetjenesten i Tromsø, slår Arbeidstilsynet fast, etter å ha gransket Tromsø kommune siden april.
Kommunal Rapport http://www.kommunal-rapport.no/id/11202623

Utstøting under lupen
Fagforbundet mener Tromsø kommune har presset ni ansatte ut av jobbene sine de siste fire årene. I dag legger Arbeidstilsynet sin tilsynsrapport om sakene.
Fagbladet http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/norge/article5325954.ece

Mobbing og dårlig ledelse hos Kemneren
De ansatte i Tromsø kommune gir sin versjon av arbeidsmiljøet.
iTromsø http://www.itromso.no/nyheter/article392626.ece

Presset ut ni personer
Fagforbundet mener Tromsø kommune har presset ni arbeidstakere ut av jobb de siste fire årene. I dag kommer en fersk tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet.
Nordlys http://www.nordlys.no/nyheter/article5325329.ece

Tromsø kommune får kritikk av Arbeidstilsynet
Omfattende gransking av arbeidsmiljøet i kommunen.
NRK Nordnytt TV http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.7310632

Må gi motparten full legejournal i arbeidsrettssak
Legeforeningen: – Oppsiktsvekkende og problematisk
Fagbladet http://www.fagbladet.no/nyheter/article5330346.ece

En hån fra kommuneledelsen
– Et rent hån, sier Thomas Robertsen i Tromsø, om kommuneledelsens kommentarer til Arbeidstilsynets rapport. Fagbladet http://www.fagbladet.no/nyheter/article5329943.ece

  1. Ingen kommentarer enda.
  1. Ingen tilbakespor enda.