Hjem > Varslersak Tromsø fengsel > Fengselskonflikten: straff viktigere enn liv og helse?

Fengselskonflikten: straff viktigere enn liv og helse?

6 august 2010
Del
Skriv en kommentar Gå til kommentarer

Skal hensynet til straffegjennomføring gå foran hensynet til liv og helse?

Journalistene i gatemagasinet Virkelig: Er det mulig at liv kan gå tapt i en maktkamp mellom ledelse og medisinere i et norsk fengsel?


Tekst: Eirik Junge Eliassen. © Gatemagasinet Virkelig, www.virkelig.no

Varslersaken ved Tromsø fengsel
, artikkel 2 av 8

Etter svært alvorlige hendelser i Tromsø fengsel, varsler fengselslege Kjetil Karlsen myndigheter om det han mener er overprøving av medisinfaglige råd. Selv om saken fortsatt behandles av politi, data- og arbeidstilsyn, har Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) avsluttet saken.

Konklusjonen er etter vår mening svært mangelfull. KSF har vurdert forholdene det er varslet om, dit hen at intet regelstridig har funnet sted. Redaksjonen deler verken kriminalomsorgens, helsetilsynets eller Justisministerens konklusjon i saken. Vi mener at en forsvarlig og helhetlig konklusjon kun kan komme frem ved hjelp av innhenting av medisinske journaler og annen medisinsk dokumentasjon. Denne type avgjørende materiale er etter det redaksjonen kjenner til ikke innhentet av noen av de overstående instanser.

Gatemagasinet Virkelig legger frem denne dokumentasjonen ved hjelp av pårørende og tidligere innsatte, i håp om at overordnede myndigheter igjen ser på saken i et relevant lys. Pårørende sitter igjen med mange ubesvarte spørsmål, og en ny helhetlig gjennomgang av saken vil kunne gi svar til trøst. Vi har også et håp om at Norge fortere enn svint får implementert Europarådets vedtatte sikring av helsetjenester i norske fengsler. Inntil dette skjer mener vi det spilles russisk rulett med innsattes helse i tilfeller der ledelse og lege har et horn i siden til hverandre. Av personlige eller faglige grunner.

Etikken i journalistikken
Journalistisk er det viktig å utvise nennsomhet i saksfremstillingen i en så komplisert konflikt. Lite vinnes ved å personifisere problemstillingen etter vårt syn, fordi det dreier seg om en alvorlig systemsvikt langt inn i det myndige Norge. Derfor ber vi leseren å se forbi personen og fokusere på personens offisielle rolle.

Når det gjelder tidligere fengselsleder Liv- Rigmor Eidissen er det ennå ikke bevist at hun har gjort noe lovstridig. Hun har nok fulgt straffegjennomføringsloven ut fra de opplysninger som hun til enhver tid har hatt tilgang til i konfliktsakene. Det kan se ut som Eidissens anvendelse av denne loven har vært noe streng. Hun har også hevdet at straffegjennomføringsloven er overordnet helselovgivningen.

Fengselslegen
Et noe forvirrende begrep. Det er i hovedsak en institusjon. I mange tilfeller er begrepet forbundet med Kjetil Karlsen, men det er bare litt av sannheten. Fengselslegen er flere leger i turnus. Pernille Sørensens behandlende fengselslege var Heidi Berg Houmb.

Fengselet i dag
Vi understreker at nåværende fengselsleder Odd-Petter Woll ikke er en part i saken. Han oppfattes av leger og media som en særdeles rettskaffen og ryddig mann. Noe rundere i kantene enn Eidissen. Vi ser ikke bort fra at legeerklæringene i de omdiskuterte sakene ville kunne ha blitt behandlet på en annen måte i dag, under Wolls ledelse av Tromsø fengsel. Vi gjør også oppmerksom på at vi ikke har kunnet avdekke konflikter i Tromsø fengsel i dag. Det later til at leger, ledelse og betjenter har lagt saken bak seg, og at alle impliserte har lært noe av konflikten.

Nye retningslinjer
Som en direkte konsekvens av konflikten ved Tromsø fengsel, har Helsedirektoratet besluttet å utarbeide nye nasjonale retningslinjer for fengselshelsetjenesten. Karlsen har sittet i direktoratets referansegruppe for disse retningslinjene. I tillegg vil kriminalomsorgen implementere Europarådets fengselsreglement i norsk praksis. Samlet sett vil disse tiltakene kunne lede til bedre helsetjenester og styrket rettsvern for innsatte i fengsel. Vi har så langt vi kan, strøket navn, posisjoner og hendelser som ikke har stor relevans for saken. Vi har også bevisst unngått å trykke materiale som ikke kan dokumenteres. Her er dokumentasjonen.

Andre artikler i serien:

Hovedartikkel fengselshelse: Hvem har ansvaret for Pernille Sørensens død?

Pernille Sørensen f. 20.06.74 – d. 06.04.05.
Legen vs. fengselsledelsen

Intervju med fengselslege Kjetil Karlsen

Intervju med tidligere fengselsleder Liv-Rigmor Eidissen

Pernille Sørensens soning: -Det måtte gå galt

Fengselskonflikten: straff viktigere enn liv og helse?

Last ned tema-nummeret  som en PDF (1,1 Mb)

Alle artikler på BergeLiv.no om varslersaken ved Tromsø fengsel

  1. Ingen kommentarer enda.
  1. Ingen tilbakespor enda.