Hjem > fengselsmedisin, Varslersak Tromsø fengsel > Fengselslege Kjetil Karlsens arbeid for å forbedre innsattes helsehjelp

Fengselslege Kjetil Karlsens arbeid for å forbedre innsattes helsehjelp

19 februar 2010
Del
Skriv en kommentar Gå til kommentarer
Foto: Nordlys, Stian Saur

Foto: Nordlys, Stian Saur

Her har jeg samlet noen lenker som belyser en fengselsleges modige og utrettelige kamp for å forbedre innsattes helsehjelp, både i Tromsø fengsel og nasjonalt. Pasienter i fengsel er en sårbar gruppe. Graden av sivilisasjon vises ved hvordan samfunnet behandler de utstøtte og utsatte. Fengselskonflikten i Tromsø berører viktige prinsipper om pasienters rett til helsehjelp og rettsvern, og angår mange opioidavhengige pasienter som soner i norske fengsler.

VG 19.03.10: Systemsvikt under soning (kronikk).  Mot legens råd ble 30-åringen sittende isolert i varetektscelle. Noen dager senerehenger hun seg. Et år senere henger en 50-årig mann seg i det samme fengselet. Hans liv berges ved en tilfeldighet. Helsetilbud og rettssikkerhet i fengsel er en følsom indikator på samfunnets respekt for menneskeverdet. Det må utarbeides retningslinjer for håndtering av uenighet mellom helsetjeneste og kriminalomsorg.

Bergens tidende 04.03.10: Vi ha klare linjer for syke fanger. Psykiater Karsten Kronholm uttaler seg om bakgrunnen for politianmeldelsen. Kriminalomsorgens sentralforvaltning erkjenner at konflikten ved Tromsø fengsel reiser problemstillinger «som bør vurderes nærmere». Det har ikke lyktes avisen å få noen kommentar fra Helsedirektoratet.

VG 19.02.10: Politianmeldt for doku-falsk. Psykiater Odd Nilssen ved Universitetssykehuset i Nordnorge bekrefter at notat fra fengselslederen må være forfattet i ettertid: ”I beste fall har hun blandet sammen datoene”.

iTromsø 19.02.10:  Politianmeldt for dokumentfalsk. Tidligere fengselsleder ser på anmeldelsen som en personlig vendetta. Hun fremholder at justisdepartementet har behandlet saken tre ganger og ikke funnet at det har skjedd noe kritikkverdig. Videre viser hun til støtte fra Tromsø kommune, politimesteren i Tromsø og statsadvokaten i Troms og Finnmark.

NRK 19.02.10: Anmeldt for dokumentforfalskning. Allmennlege i Tromsø Astrid Medbø forklarer hvorfor hun har valgt å underskrive anmeldelsen.

Brev 18.02.10: Anmeldelse av Tromsø fengsel til Riksadvokaten (PDF) signert av 28 studenter, leger og professorer.

Nordlys 3.10.09: Den urett  som ikke rammer deg selv (PDF).  Kronikk signert av 20 leger, blant annet professorene Georg Høyer ved Universitetet i Tromsø og Mads Gilbert ved Universitetssykehuset i Nordnorge.

Tidsskriftet 17.06.08: Troms Legeforening støtter fengselslege og ber om redegjørelse for manglende engasjement fra Legeforeningen sentralt. «Troms Legeforening anmoder sentralstyret om å komme med en tydelig uttalelse til støtte for leger som ivaretar viktige samfunnsmessige hensyn gjennom å påta seg en varslerrolle.»

Dagsavisen 24.05.08: Fengselsledelsen ignorerte legeråd. Innsatte hengte seg. Nå reises en debatt om hvorvidt gjennomføring av straff kan settes foran hensynet til de innsattes helse, og om fengselssjefer, uten medisinsk kompetanse, fritt bør kunne overprøve helsevurderinger gjort av fengselsleger. Artikkelen beskriver systemsvikt og flukt av ansatte.

Dagsavisen 22.05.08: Utestenging, Åpent brev til justis ministeren av Thomas Mathiesen, professor og medlem av KROMs kriminalomsorgsutvalg. «KROM stiller seg tvilende til lovligheten, både ved Kriminalomsorgens utestengingsvedtak, og kommunens suspensjon av legen. Vi minner om at retten til helsehjelp er en sentral menneskerettighet.»

Tromsø 07.05.05: Pernille (30) tok sitt liv i Tromsø fengsel. Da Pernille hengte seg, var det visstnok en uke i forveien laget en skriftlig erklæring der det ble anbefalt tilpasning i soningsforholdene, ikke soningsavbrudd.

Kort om saken:
• Fengselslegene i Tromsø gav råd til fengselsledelsen om soningstilpasning for innsatte med alvorlige helsetilstander. Rådene ble ikke fulgt. Følgene for de innsatte var tidels dramatiske.
• Helsetjenesten varslet tjenestevei om forholdene, som etter deres syn setter liv og helse i fare.
• I stedet for å undersøke forholdene, reagerte kriminalomsorgen med å utestenge fengselslegen fra fengselet. Senere fulgte fengselslegens arbeidsgiver, Tromsø kommune, opp med å suspendere ham fra stillingen.
• De fleste av fengselslegens kolleger har senere sagt opp i protest, blitt sykmeldt, permittert, eller av andre grunner sluttet i tjenesten.
• Fengselslegen hevder at fengselsleder i etterkant har forfalsket et dokument der legeråd ble tilsidesatt.
• Konflikten har pågått i to år. De konkrete forhold det ble varslet om er ennå ikke undergitt en forsvarlig behandling i forvaltningen.
• Mistanken om dokumentfalsk er nå anmeldt til Riksadvokaten. 28 personer – herunder leger, studenter og professorer m.v. fra landet rundt – har sluttet seg til anmeldelsen.

Bistanden fra Den Norske Legeforening sentralt har i liten grad bidratt til en akseptabel løsning av konflikten. Fengselslegen har sett seg nødt til å søke juridisk bistand utenfor Legeforeningen i denne prinsipielt viktige saken.

Det er opprettet et fond for Kjetil Karlsens utgifter. En del allmennleger har bidratt, og det er samlet inn omlag kr. 70.000,-

Eyrs Fengselsmedisin Fond
v/ Steven Crozier
7260 Sistranda
Konto nr. 9775 09 79150

Jeg er ikke i noen økonomisk posisjon til å støtte økonomisk, så jeg donerer litt av min tid i stedet.
Joe Siri Ekgren, allmennlege og redaktør.

 1. Per Johan
  20 februar 2010 @ 01:37 | #1

  Synes det er en brasak å ta opp her jeg, Joe. Selv om det er, som du sier, litt på siden av det bergeliv til vanlig jobber for. Mange av oss som er avhengige av opioder havner i fengsel, og da blir jo dette et veldig aktuelt tema, og jeg mener vi har samme rett til helsetjenester som resten av befolkningen.
  Som det sto i artikkelen, er jo tiden man soner en gyllen mulighet for å få sjekket helsesituasjonen sin. Alt for ofte overprøver ledelsen i fengselet det legen kommer fram til, noe jeg personlig synes er veldig frustrerende, og ikke minst skremmende. En fengselsbetjent har ingen forutsetninger for å kunne overprøve en lege, men det skjer ukentlig.
  Ønsker å rette en takk til Kjetil Karlsen for at han står opp og taler omdenne saken.
  Og som alltid, en stor takk til deg Joe, for det engasjement du viser. Skulle ønske du kunne følt hvor høyt verdsatt du er.

 1. 10 mars 2010 @ 08:13 | #1
 2. 29 august 2010 @ 13:41 | #2