Hjem > Akutt behandling > Ø-hjelp for 4 heroinavhengige: alle fikk erstatningsmedisin

Ø-hjelp for 4 heroinavhengige: alle fikk erstatningsmedisin

10 januar 2009
Del
Skriv en kommentar Gå til kommentarer

Status så langt for BergeLiv prosjektet der pasienter legges inn som øyeblikkelig hjelp for å få behandling med erstatningsmedisin innen 6 timer:

4 pasienter er lagt inn som øyeblikkelig hjelp på sykehus siste 5 uker. Alle fikk erstatningsmedisin ved innleggelse, men bare halvparten fikk ved utskrivelse:

  • 2 pasienter er utskrevet med behandling:
    • 1 med langsiktig nedtrapping hos fastlege, og
    • 1 med LAR som hastevedtak . Pasienten oppnådde målet om behandling innen 6 timer etter at han ble undersøkt hos allmennlege.
  • 2 pasienter ble utskrevet etter NEDTRAPPING og satt på gaten uten videre behandlingsplan eller erstatningsmedisin. Innleggende allmennlege ble ikke informert og mistet kontakt med pasientene. Siden utskrivelse har begge hatt flere overdoser og blitt gjenopplivet av ambulanseteam/andre brukere. Omsider fant man pasientene i ganske dårlig forfatning. Begge ble umiddelbart henvist som øyeblikkelig hjelp, og ble vurdert og reinnlagt av spesialist på samme avdeling de ble utskrevet fra.

Det er nå en ganske frisk diskusjon med spesialisthelsetjenesten om videre behandling. Helsetilsynet og pasientombudet er informert.

Uansett skaper dette presedens for at «opioidavhengige som injiserer i halsvene» kan henvises av allmennlege til sykehus som øyeblikkelig hjelp. Berge Liv aksjonen kan gi grundig briefing til allmennleger som ønsker det. Av pasienten krever det mot, bestemt vennlighet, vilje og utholdenhet. Det er en stor fordel om noen følger med dem inn til vurdering. Fremgangsmåten for å få livreddende erstatningsmedisin er skissert i dette innlegget på bloggen.

Kommunikasjonen med spesialisthelsetjenesten spenner fra full aksept av innleggelses-indikasjon til usaklige protester og benektelse av indikasjon, antagelig av frykt for at avdelingen skal bli overfylt. Usakligheter lar seg imidlertid håndtere når man er forberedt, og har fokus på at det kan stå om livet for pasienten. For sykehusets del er disse berettigede øyeblikkelig hjelp innleggelsene unødig ressurskrevende og forsinker andre pasienter i å få tiltrengt behandling. For å  etablere et tilbud om «akuttbehandling med erstatningsmedisin innen 6 timer» møtes styret i Avhengighetsmedisinsk Forening og Helse Sør-Øst RHF 16. januar. Der vil man også ta opp at all injeksjons-adferd av illegale opioider er indikasjon for øyeblikkelig hjelp, så sant pasienten ønsker behandling.

Categories: Akutt behandling Tags:
  1. Ingen kommentarer enda.
  1. Ingen tilbakespor enda.