Hjem > Akutt behandling > Fikk Subutex og LAR etter 3 ØH innleggelser og en gjenopplivning

Fikk Subutex og LAR etter 3 ØH innleggelser og en gjenopplivning

26 februar 2009
Del
Skriv en kommentar Gå til kommentarer

Tre ganger har jeg lagt denne pasienten inn som øyeblikkelig hjelp på Aker sykehus, Avdeling Avgiftning Narkotika (AAN) siden begynnelsen av desember. Overlege A ved avdelingen har hver gang bestridt at øyeblikkelig hjelp indikasjon forelå – uten å ha sett pasienten. Når pasienten har kommet har hun likevel blitt lagt inn og fått erstatningsmedisin ved innleggelse. Dette har skapt presedens for at opioidbruk med  injeksjonsadferd er indikasjon for at allmennleger kan legge pasienten inn som øyeblikkelig hjelp innleggelse på sykehus. Slik kan pasienten få erstatningsmedisin innen 6 timer etter første kontakt med lege. Pasienten har nå fått LAR som «hastevedtak» og får livreddende erstatningsmedisin utlevert på LAR-Øst. Det har kostet

 • 3 ØH innleggelser
 • 2 nedtrappings forsøk som var mislykkede, hvorav en som resulterte i overdose og respirasjonsstans der pasienten måtte gjenopplives av lege.
 • 30 liggedøgn på sykehus hvorav de fleste kunne vært unngått, og som fortrengte andre sterkt behandlingstrengende pasienter

Selv om pasienten ikke følte seg videre velkommen ved innleggelsene opplevde alle oppholdene som positive ved AAN.

Hovedbudskapet er at det er skapt presedens for pasienter at pasienter får erstatningsmedisin gjennom ØH innleggelser: fremgangsmåten er lagt ut her.

Categories: Akutt behandling Tags:
 1. Eric Wilting
  5 juli 2009 @ 17:52 | #1

  Prisverdig at du deler slik viktig informasjon. Håper det når frem til flest mulige parter, særlig dine kolleger! Arbeidet og bevisstgjøringen, som du gjør kan jo faktisk berge 2-300 liv per år, dersom «systemet» med alle sine byråkrater, og politikkere bare vil!  En må bare være optimistisk, og ha tro på at det vil skje holdningsendringer på dette område innen helseomsorgsarbeide. En får bare håpe at all «mord og urett» som har blitt begått, skyldes uvitenhet, og ikke noe annet.  Skulle det vise seg at det «ikke» kommer en radikal endring i Norge, etter «stoltenberg utvalget,» da finnes det ingen unnskyldning lengre, og jeg vil da kalle holdningene i Norge mot Narkomane, for Nazistisk. Har stor tro på at T.Stolteberg er en klok mann, men er redd for at utvalget, vil komme frem til såkalte politisk korrekte resultater. mvh. Eric Wilting

 2. 17 juli 2009 @ 22:24 | #2

  Hei igjen Joe. 

  Fulgt med på Twitter angående pasienten du har fulgt opp gjennom aksjonen.
  Dypt imponert over det mot, og den energien, kompetansen, ærligheten, og dype engasjementet du klarer å kanalisere ut i noe av det viktigste som skjer innfor dette behandlingsfeltet i praksis idag – faktisk!
  Du skaper forandring og flytter fjell med små ressurser – og utgjør et stort håp for mange, Joe. Reaksjonært, men på en effektfull og kontrollert måte som gjør det vanskelig å fortie og skyve saken ut i mørke.
  Ønsker virkelig at du lykkes og klarer å skyve systemarrogansen av veien. På enkeltnivå innenfor systemet er jeg overbevist om at det er mange som støtter de mål og tanker du fremmer. Når det begynner å rakne vil dagens system rakne for alvor.
  Dine aksjoner tvinger de enkelte helsearbeiderne til å måtte ta et individuelt standpunkt. Det gjør det så mye vanskeligere å skjule seg bak systemets usynlige murer.
  Uten at jeg kjenner detaljene i den refererte saken synes ellers din beskrivelse av overlege As tjenesteutøvelse som en åpenbar sak for Helsetilsynet – tørt og greit.

  Mvh Carl Fredrik Dalaker – fastlege

 1. Ingen tilbakespor enda.