Hjem > Akutt behandling > Helsetilsynet og Aker sykehus neglisjerer akutt-tilbud

Helsetilsynet og Aker sykehus neglisjerer akutt-tilbud

26 desember 2008
Del
Skriv en kommentar Gå til kommentarer

Foto: VG

I medisinsk litteratur er det slått fast at lavterskel akutt behandling redder liv. I en artikkel i VG 26.12.08 unngår lege Guri Spilhaug ved Aker sykehus behendig mangelen på akuttbehandling med erstatningsmedisin.

Guri Spilhaug sier: En akuttinnleggelse vil vanligvis ikke resultere i en umiddelbar oppstart med metadon eller buprenorfin-

Hvorfor ikke det, Dr. Guri Spilhaug? Burde ikke umiddelbar oppstart med erstatningsmedisin være et selvfølgelig førstevalg ved Aker sykehus? Avgiftning har en lav suksessrate og en svært høy dødelighet første uken etter avgiftning pga overdose ved tilbakefall.

Spilhaug fortsetter: -men [en akuttinnleggelse] kan være første ledd i en utredning av hva pasienten trenger på sikt

Aker sykehus tar seg god tid med sine opioidavhengige pasienter. Det er åpenbart viktigere for Aker sykehus og Helse Sør-Øst at pasientene får en grundig utredning enn å redde pasientene fra overdosedød i en byråkratisk konstruert helsekø.

Helsetilsynet kommenterer heller ikke mangelen på akuttbehandling.Pasienter med opioidavhengighet, en livstruende sykdom, blir av allmennleger sendt til sosialkontoret uten noen form for medisinsk behandling. Det synes tydeligvis Geir Sverre Braut i Helsetilsynet er  helt greit.
244 døde av overdoser i fjor. Hvor mange flere må dø før Helsetilsynet reagerer på manglende akutt livreddende behandling? Hva vil Helsedirektør Lars Erik Hanssen gjøre med denne grove og systematiske feilbehandling av pasienter? Fordi sykdommen opioidavhengighet er så skambelagt, aksepterer myndigheter og legestanden at over 200 unge liv går tapt hvert år.Man vil aldri ha tillatt de samme dødstall hos barn med astma.

Jeg tror ikke pasientene kan vente lenger på at helsedirektør Lars Erik Hanssen i Helsetilsynet eller helseminister Bjarne Håkon Hanssen foretar helt nødvendige grep. Pasienter med en støttegruppe kan følge en slagplan og allierer seg med sine allmennleger og vil sammen kunne tvinge frem kjent, livreddende  akutt-behandling av en livstruende tilstand. En liten gruppe leger i Avhengighetsmedisinsk Forening har bedt Helse Sør-Øst etablere lavterskel akutt-tilbud.

Tiden er overmoden for at opioidavhengige pasienter får livreddende erstatningsmedisin innen 6 timer etter kontakt med helsevesenet.

Categories: Akutt behandling Tags:
 1. admin
  27 desember 2008 @ 11:04 | #1

  VG-artikkelen er kommentert i en tråd på Narkoman.net der forfatteren, en moderator på nettstedet, har en treffsikker oppsummering :

  Ang denne artikkelen, opplever jeg at assisterende direktør i Helsetilsynet Geir Sverre Braut og medisinskfaglig rådgiver Guri Spilhaug ved AAN misoppfatter/ avviser akutt-tanken, eller går imot tanken på feil premisser. Der Joe Siri Ekgren snakker om øyeblikkelig hjelp før neste injisering, snakker de som om dette er i tråd med langtidsbehandling/ oppfølging med tverrfaglighet. Og ja, selvsagt skal man ha det, men det snakkes her som det er en motsetning til akuttbehandling. At man ikke helt greier å tenke øyeblikkelig hjelp.. Det de snakker om er udiskutabelt viktig, men det bør være neste skritt, etter at akutthjelp er gitt!

  Ved å gi substitutt som akutthjelp, som Ekgren foreslås bør skje innen 6 timer, kan man forhindre neste injisering, samt gjøre bruker i stand til å nyttiggjøre seg for eksempel hjelp fra sosialtjenesten og tverrfaglig samarbeid videre.

 2. 27 desember 2008 @ 14:48 | #2

  Hva tenkte de egentlig da de gav oss rusavhengige pasientstatus i 2004?,hvorfor gi oss pasientstatus når de ikke klarer se på det som en sykdom,eller når de ikke hadde til intensjon å gi oss PASIENT RETTIGHETER?…da blir det bare ord som ser fine ut på papiret,men som desverre funker dårlig i praksis.Akkurat som mange av de rigide reglene og retningslinjene i LAR.
  Det kommer jo helt klart frem her at direktør i helsetilsynet,Geir Braut og medisinskfaglig rådgiver ved AAN, Guri Spillhaug ikke bare avviser akutt-tanken,men de avviser også sykdomsaspektet i helhet slik jeg ser det….(?)
  En akuttinnleggelse av en hvilken som helst annen type pasient,ville garantert ha inneholdt en AKUTT smertelindring,for derpå å handle raskt ifht en igangsetting av livreddende medisinering eller nødvendig livreddende behandling!

 1. Ingen tilbakespor enda.