Hjem > LAR nekter nedtrapping > Sit-in Dag 4: Margreth Olin inspirerer, OUS avviser

Sit-in Dag 4: Margreth Olin inspirerer, OUS avviser

15 oktober 2009
Del
Skriv en kommentar Gå til kommentarer

Margreth Olin forteller besjelet om tilblivelsen av filmen «Engelen» og deler tanker om ansvar, følsomhet og kjærlighet på frokostmøtet på juridisk fakultet. Jeg forteller om Berge Livs sit-in aksjon og feilbehandling i spesialisthelsetjenesten. Mange gjenkjennende nikk i salen. Fine håpsfortellinger innleder dag 4 avsit-in aksjonen ved Oslo Universitetssykhus LAR-Øst kl. 11.

Mange har ønsket å bidra med sitt engasjement ved å delta på sit-in aksjonen. Linda og jeg har valgt å gjøre dette alene for ikke å forstyrre andre pasienter i en sårbar situasjon. Vi er imidertid takknemlige for gode idéer for at Linda skal få behandling med erstatningsmedisin. Vi er tilgjengelige på telefon 4548 8008. Motto: «Vennligst forstyrr».

 1. admin
  15 oktober 2009 @ 09:38 | #1

  LAR-Øst resepsjonen nekter Linda behandlingstrengende pasient adgang. Jeg er på bussen fremme om 8 minutter. Tenker fagsjef Guri Spilhaug ved Oslo Universitetssykehus på risikoen for tilbakefall  ved sik avvisning?

 2. Tina Vestergaard
  15 oktober 2009 @ 09:49 | #2

  Hei Joe og Linda. Hvad skjer? så Linda skrev på fb, at hun har mistet sin beste støtte og reiser til vestlandet. Håper det går bra uanset, det kan jo ikke være riktig, at ønsker vi gå ut av lar medisering, så får vi ikke lov, det er helt bak mål. Blir så f.. over det lar gjør forskjellige plasser i landet, vi skulle ligsom få et bedre liv, men de bare lager til helvede og gjør det vanskelig og komme ut i det «normale» liv. Nei du er det på tide de begynner og lytte lidt. Jeg begynner og tenke selv og melde meg ut av lar, hvis det ikke snart blir bedre, for det går ikke an og leve sådan. Lykke til uanset Linda, håper virkelig det ordner seg.

 3. admin
  15 oktober 2009 @ 10:36 | #3

  Vi sitter utenfor LAR-Øst. Jeg ble nektet adgang, og vi kunne få time i morgen. Jeg påpekte at jeg ledsager en pasient, og sykehsuet ikke kan nekte ledsager adgang uten skjellig grunn. Etter kort tid kommer en konsulent ut til oss i kulda og sier at vi kan få time kl. 12. Jeg ber ham formidle til overlege Krajci at Helsetilsynet har opprettet tilsynssak mot avdelingen og ham, og at det er uforsvarlig at han og hans overordnede  nekter å overføre behandlingsansvaret til en annen avdeling ved sykehuset. Jeg vil nødig legge pasienten inn på indremedisinsk avdeling til fortrengsel for pasienter med akutt sykdom.

 4. Ole
  15 oktober 2009 @ 10:53 | #4

  Heisann

  Fatter ikke at dem kan nekte en lege adgang, åssen regime er det som styrer lar? Har dem empati for folk i det hele tatt?
  Som det blir sagt at Linda reiser til Vestlandet, om hun får hjelp der, er det ikke mulig å få medesinen sendt, resept på fax til østlandet, for det er vel noen som kan støtte opp om det eventuelt og gi Linda det hun trenger, reise så langt er ufattelig, forstår henne godt, helt klart.
  dere har time kl 1200, har en god følelse at det ordner seg, kryyser fingra for deg Linda , stå på.

  Mvh

  Ole

 5. Tim Ringdal
  15 oktober 2009 @ 11:01 | #5

  Hei igjen!
  Så det dere nå venter på, er å se om dere får noen time på en annen avd.?
  det var jo helt nødvendig av dere og melde Kraji, og avd . inn for Helsetilsynet, slik saken er pr.nå.
  Håper dere har fått et positivt svar ang, en legetime ved en annen avd…så dere i hvertfall ikke går i uvisse?
  Fin Høstsol oss dere også?..vi får håpe dette blir en god dag, og at linda kan rusle hjem ikveld, med det hun har krav på.

  Hå en fin dag begge to!
  M.V.H Tim

 6. admin
  15 oktober 2009 @ 12:15 | #6

  Kl. 11.58. Overlege Rune Tore Strøm, vikar for fagsjef Guri Spilhaug som avspaserer, er lydhør og noterer behandlingsforslag. Han vil sette seg inn i saken og ringe tilbake, og etter fire dager med taushet fra sykehusets side er Linda og jeg takknemlige. Mens vi har hutret i solen, har Linda fått mye støtte fra andre LAR-pasienter. En beskriver at han måtte gå av metadon med illegale opioider.

  En annen tilfeldig forbipasserende pasient deltok faktisk i «narremedisinprosjektet» i 2000, en av de uetiske eksperimentene ved Universitetet i Oslo. Professor Waal og Universitetet i Oslo ble grundig kritisert i en serie grave-artikler av Skup-prisvinner og gravejournalist Per Kristian Aale.

 7. admin
  15 oktober 2009 @ 13:53 | #7

  14.20 Overlege Rune Tore Strøm anbefaler morfinplaster til fastlegen. LAR-Øst kan ikke skrive ut morfinplaster. Strøm vil ikke ring fremtidig fastlege. Ansvaret for sykehusets avtalebrudd lesser han over på meg og sier at som allmennlege har jeg ansvar for førstelinjetjeneste. Han mener det er min oppgave å kontakte fremtidig fastlege og be ham om å kontakte overlege Strøm. Interessant samhandling. Pekepinn om kommende LAR-forskrifter. «Linda kan gå på metadon» sier overlege Strøm. Pasienten prøver å komme seg av metadon. Oslo Universitetssykehus skyver alt over på allmennlegene. Linda får ikke behandling i dag heller. Hun har illegal medisin bare for morgenen i morgen.

 8. admin
  15 oktober 2009 @ 15:28 | #8

  Takk for oppmuntring! Det betyr mye for oss!

  OUS-begrunnelse for å avslå behandling er administrativ og ikke medisinsk
  Psykiater Rune Tore Strøm anbefaler, i likhet med professor Waal,  medikamentbytte fra metadon til morfinplaster men sier: “LAR har ikke anledning til å skrive ut andre opioider enn metadon og buprenorfin i LAR-regi”. Det skurrer med at en LAR-arkitekt og gammel traver som professor Helge Waal anbefalte LAR-lege Kirsti Bergem å skrive ut morfin-plaster i tre uker til fastlege kunne overta. Mens alle andre avdelinger ved Oslo Universitetssykehus må kunne forholde seg til alt som finnes i Felleskatalogen, mener Strøm at LAR bare trenger å forholde seg til et beskjedent medikamentelt repertoar “ifølge retningslinjene”. Pasienten får valget mellom ingenting eller å gå på metadon for så å gå av igjen når hun kommer til fastlegen om en uke.

  BløfferUriktig om tilsynssak
  Overlege Rune Tore Strøm bestrider dessuten at LAR-Øst er under tilsyn fra Helsetilsynet. “Helsetilsynet har stilt LAR-Øst noen spørsmål.” Han synes ikke at Helsetilsynets kritiske spørsmål tilsier at pasienten overflyttes til en annen avdeling ved sykehuset. Rune Tore Strøm taler mot bedre vitende eller er uinformert. Helsetilsynets brev med saksnummer 2009/198600FM-H har tittelen: “Tilsynssak – Anmodning om opplysninger og uttalelse.” Jeg har i mange uker forsøkt å få sykehuset til å bytte fra metadon til et mer opioid som er mer egnet for nedtrapping. Overlege Krajci og lege Bergem har nektet å svare, men vil bare svare “en fastlege med forskrivningsrett”. Jeg er utenfor fastlegeordningen og har ikke forskrivningsrett for A- og B-gruppe medisiner. Jeg er ikke verdig et svar og LAR-legene mener tydeligvis at de ikke trenger ta ansvar for nedtrapping av en behandling LAR har igangsatt. Pasienten står uten behandling som er en farlig situasjon for en opioidavhengig pasient; risikoen for tilbakefall og overdose er høy.

  Forstå det den som kan.

 9. Ole
  15 oktober 2009 @ 15:54 | #9

  Hei Joe

  Jeg forstår ikke!!!
  I kontrakten fra Lar, står det.

  Om ikke Pasienten benytter seg av tilbudet skal det tilbys en nedtrappings plan og behandling.
  Lar kan ikke bryte en kontrakt den gjelder like mye som andre kontrakter.
  Om ikke Lar KAN skrive ut andre medesiner, har dem ikke noe myndighet heller, og da er ikke Lar et godt nok behandlings tilbud, da må legene få den myndigheten, uten at Helsetilsyn, ruskonsulenter etc tar fra leger den myndigheten, som skrevet i flere innlegg er leger redd for å miste sin myndighet forhold til utskriving av A og B preperater for andre innstanser bryr seg med hva leger skriver ut

  Mvh

  Ole

 10. Tim Ringdal
  15 oktober 2009 @ 16:33 | #10

  Hei igken !
  Det Ole skriver der er helt rett..i kontrakten tar de på seg et » ansvar» under eevent. nedtapping…men hva er det egentlig de bidrar med ??

  Så synes jeg det går en rød tråd hjennom hele saken..overlege o.etc, ved universitesykehuset..og andre impliserte i saken legger «kanskje» over på andre leger.deretter blir man dirigert tilbake igjen..den ene vet ikke hva den andre har myndighet til..dermed flytter de bare saken rundt i et system som ikke fungerer!

  Lar…som ole sier driver kontraktbrudd.grovt! j g skal med den behanlingen jeg fikk, oprette en sak mor lar..kanskje ikke lurt å si sånnt på forehånd..men jeg KAN ikke tape en event. rettsak mot dem..bevisene på kontraktbrudd er for stor til å ignoreres!

  tim

 11. Ole
  15 oktober 2009 @ 16:42 | #11

  Støtter forslaget ditt Tim, er vi fler jo ber.
  Ikke farlig å si sånt, handling som teller, men vi trenger å være fler, eller en representant, og mye større engasjemang.

  Kontrakts brudd ja, helt klart og ikke minst, dem legger alt ansvar på Joe, enda han ikke kan skrive ut medesiner til dem som trenger, så jeg mener at det er bare en ting å gjøre, og anmelde dem for kontrakts brudd og det hadde vært en stor Ære om eventuelt en sak kom opp om joe hadde orket å være representant for Lar pasienter.
  Forstår godt om ikke enkelte hadde orket en så stor sak, men nok en gang må jeg bare si at, Joe S, du er en person som klarer den bragden helt klart.
  Bare dem ord du har gitt meg pr tlf og ditt engasjemang, vet jeg ikke om jeg hadde vært i Lar…………………. Hadde nok det men du har betydd mye med innlegg etc etc etc, og det er nok ikke bare meg som sier dette.

  Mvh

  Ole

 12. Carline Tromp
  15 oktober 2009 @ 17:16 | #12

  Stå på!!

 13. Ansatt på Rikshospitalet
  15 oktober 2009 @ 18:23 | #13

  Ifølge vårt adresseregister er dr. Peter Krajci godkjent spesialist i patologi, men oppført med psykiatri som arbeidsspesiale. Et riktig multitalent, skulle man tro! Jeg har egentlig litt vanskelig for å forstå hvordan en lege uten relevant spesialitet kan være ansatt som overlege i LAR… For øvrig vil jeg gi min fulle støtte til aksjonen deres!

 14. Hanne
  15 oktober 2009 @ 20:25 | #14

  Lurer på hvor sosialkontoret/ruskonsulenten til pasienter som Linda er? Sosialkontoret underskriver også på disse avtalene.
  Lykke til videre

 15. Tina Vestergaard
  15 oktober 2009 @ 21:11 | #15

  Stå på Linda og Joe. Tenker mye på dere. Lykke til nok en gang.

 16. Tim Ringdal
  16 oktober 2009 @ 16:08 | #16

  Hei Igjen..!
  ja vi er mange som engasjerer oss Ole, og Jeg skal ta opp kampen i rettsaparatet om nødvendig!

  Og, ja Hanne: rusteamet i de respektive komunene skriver også under på disse kontraktene.., og jeg vil bare si at når Dr.Martin Haraldsen behandlet pasientene i sfj, etter den franske modellen..hadde rusteamet i Sandefjord så lite å gjøre de 4 årene, at de måtte si opp 1 stilling..det var først da de anmeldte Dr.Haraldsen inn for legemiddeltilsynet

  Under Dr.Martin i Sfj gikk overdosene ned fra 9 i året til 0..!! under denne tiden ba han rusteamet i sandefjord om et samarbeid..,men kategorisk nei fra dem.

  Frelsesarmeen i Sandefjor stilte da opp for urinprøvetagning, og støttet Dr.Haraldsen i stor stil….Da ble vel ledene ruskoordinator redd for stillingen sin…uker etter hadde han mistet forskrivningretten.

  Det er noe som går igjen her hele tiden…hva i det hele tatt er bra md regimet Lar slik det er idag..alle jeg kjenner har noe negativt å si om dem..folkets tale!

  Regner med at det er mennesker som «sitter på andre siden av bordet», som også leser dette…kan dere ikke ta til fornuft, og hjelpe Linda…hun vil jo slutte med metadon, og trenger sårt den siste hjelpen…Jeg fikk det, ant. hadde jeg ikke sitti her idag, hvis jeg ikke hatt fått hjelp!

  Lykke til igjen!

  m.v.h tim

  Tim

 17. 6-pack
  17 oktober 2009 @ 20:07 | #17

  Hei det er et utrolig rigid system vi, som er i Lar kjemper imot, selv risikerer jeg å stå uten Metadon ifra 01.12.2009. Dette fordi jeg etter å ha vert i en behandling-situasjon, byttet fastlege etter råd ifra sykepleier, og behandlings-konsulent på stedet.Dette gjorde jeg fordi det skulle bli lettere for meg å få oppfølging av Lege i nærområdet, nå er imidlertid situasjonen den at denne Legen som jeg etter råd fra andre valgte meg, har nektet å ha noe med meg å gjøre overhodet, han nekter å ta meg som pasient. dette er blitt en serdeles alvorlig situasjon for meg, og jeg står litt rådvill oppi det hele, hvordan burde denne situasjonen imøtegåe o.s.v og har ikke dette LAR-Tiltaket jeg er satt under et ansvar for at dette ruller å går videre, Og Legen har han egentlig rett til å si Nei til den svakest stilte pasient gruppen, vell dette var noen av mine erfaringer med Hele Systemet og retighetene til oss Rusmissbrukere, så vil jeg bare ønske deg Doktor lykke til videre i jobben som Ambasadør for de svakest stilte, og pasienter med dårlige eller ingen retigheter

 18. Per-Arne Riwen
  15 mars 2015 @ 08:00 | #18

  Hei det er ett Fantastisk arbeid du gjør , for oss for det oppleves utrygt og være i en slik, organisasjon, eller makt-apperat , som LAR er blitt, Jeg mener att dette er noe de fritt tolker , og er en del av den gammeldagse holdningen til Ola dunk, Det finnes jo åpningi Reglementene, men de er så tvetydige, att de kan tolkes, som gamle skrifter, det er i å for seg greie retningslinjer, bortsett fra det med att det skal gies erstatningsmedesin innen 6 timer, dette hadde Berget mange fra å bruke nålen, eller andre medikamenter uten tvil, det er ganske vanskelig og nekte kroppens behov, den kjemien man har tilført over tid, så att man trenger hjelp på området er definitivt, jeg synes det er utrolig flott att en mann av din Rang, velger å støtte oss, dette er nok bare noen få , som forstår den problematikken på samme måte, så reglene slik de er i dag kunne vert mye mer presise, og brukt ord som utelater tvil, men gir Dr den riktige og siste bestemmelses rett. Stå På takk for att du er der for denne gruppen. 🙂
   

 1. 15 oktober 2009 @ 09:39 | #1