Hjem > fengselsmedisin, Varslersak Tromsø fengsel > Statsråden må rydde opp!

Statsråden må rydde opp!

20 mars 2010
Del
Skriv en kommentar Gå til kommentarer
VG Systemsvikt faksimile

(Faksimile fra VG, 19/3-2010, side 38-39)


Mot legens råd ble 30-åringen sittende isolert i varetektscelle. Noen dager senere henger hun seg. Et år senere henger en 50-årig mann seg i det samme fengselet. Hans liv berges ved en tilfeldighet. Helsetilbud og rettssikkerhet i fengsel er en følsom indikator på samfunnets respekt for menneskeverdet. Dette skriver Marit Kjos Berglund, Kjetil Karlsen og Tore Vik i en kronikk i VG, 19. mars 2010.

Statsråd Storberget utfordres
Relevant informasjon om de to nevnte hengningene må innhentes, slik at det kan avgjøres hvorvidt fengselslederens vurderinger har vært regelstridige.
Det må utarbeides retningslinjer for håndtering av uenighet mellom helsetjeneste og kriminalomsorg.
Det bør opprettes en kommisjon som avgjør i situasjoner med uenighet mellom helsetjenesten og fengselsledelsen ikke kommer til enighet.
Alle selvmord og selvmordsforsøk under frihetsberøvelse bør undersøkes av denne uavhengige kommisjonen.

Fengselsleder anmeldt for dokumentfalsk
I etterkant av det andre selvmordsforsøket har fengselslederen som var ansvarlig for å tilbakeføre den psykiatriske pasienten til fengselet presentert et dokument som gir inntrykk av at en navngitt psykiater uttalte seg i saken før beslutningen ble fattet. Etter å ha gjennomgått saken konkluderer advokat John C. Elden med at dette dokumentet synes å være feildatert og at det inneholder faktiske feil. For å bringe klarhet i mistanken om dokumentfalsk, og av hensyn til de berørte og deres pårørende, har forfatterne av denne kronikken anmeldt forholdet. 28 personer – herunder leger, studenter m.v. fra landet rundt – har sluttet seg til anmeldelsen.

Les hele saken: Kronikk i VG, 19. mars 2010: Systemsvikt under soning.
Les anmelselsen: Anmeldelse av Tromsø fengsel og ansvarlige personer for dokumentfalsk og grov uforstand i tjenesten. Sendt til Riskadvokaten. 18.02.10.

  1. Ingen kommentarer enda.
  1. Ingen tilbakespor enda.