Hjem > Akutt behandling > Stephen Kristoffer Blüme: dag 1 – innlegges for erstatningsmedisin som ø-hjelp

Stephen Kristoffer Blüme: dag 1 – innlegges for erstatningsmedisin som ø-hjelp

4 desember 2010
Del
Skriv en kommentar Gå til kommentarer

Helseminister oppmuntrer Stephen til fortsatt kamp for erstatningsmedisin. Dagblad faksimilie 8.12.2009

Torsdag 2. desember, 2010: Halvannen time etter kontakt med  allmennlege er Stephen innlagt på Oslo Universitetsykehus for å få erstatningsmedisin. Han følges nå av ledsager fra Berge liv-aksjonens ledsagertjeneste. Det viser seg at pasientgruppen får raskere og bedre behandling når de har med en ledsager.

LAR-leger har i mange år nektet å gi Stephen Kristoffer Blüme (20) behandling for hans skadelige bruk av heroin. Han er for ung, sa legene, til tross for at det ikke finnes medisinsk grunnlag for å si noe slikt. I fjor hadde Stephen og helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen en lang samtale, 22 dager før lansering av nye retningslinjer for Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Helseministeren uttrykte tillit til at Stephen endelig ville få behandlng. LAR-nemnda vil det anderledes. Et år senere må Stephen fortsatt kjøpe metadon illegalt. Inntil han kontaktet allmennlege Joe Siri Ekgren.

Dr. Ekgren konstaterer at sprøytebruk er en livstruende adferd. Injeksjon av urene stoffer  medfører fare for alvorlig komplikasjon og død.  Neste sprøyte skal forhindres, og det kan skje ved at man får erstatningsmedisin som øyeblikkelig hjelp. Helsetilsynet ønsker ikke at legen skal skrive ut erstatningsmedisin.

For at Stephen skal få den livsviktige medisinen, må han derfor legges inn på sykehus. «Dette er feil bruk av sykehusets pressede ressurser. Pasienten kunne klart seg med erstatningsmedisin forordnet i førstelinjetjenesten, av allmennlege, eller ved poliklinikk.  Helsetilsynet og Helsedirektoratet gir meg dessverre ingen andre opsjoner når det gjelder øyeblikkelig hjelp»  uttaler Ekgren.

Mange leger tør ikke gi livreddende og skadereduserende behandling med erstatningsmedisin, hovedsaklig av to årsaker. For det første: Allmennleger har ingen poliklinikker å henvise til for akuttbehandling, og risikerer å bli stående helt alene med behandlingsansvaret dersom en uventet eller akutt situasjon oppstår. I flere år har Ekgren og andre leger i Avhengighetsmedisinsk Forening  arbeidet for å opprette poliklinikker som kan avlaste allmennlegene.For det annet nektes legene god veiledning i å gi erstatningsmedisin.

Hvorfor får ikke allmennlegene og legevaktsleger gode prosedyrer for akuttbehandling med erstatningsmedisin? Ekgren har påpekt at leger og forskere  med tette bånd til LAR-nemda og Universitetet i Oslo ønsker å opprettholde et behandlingsmonopol for å kunne forske på pasientgruppen. Pasienter med en livstruende tilstand deltar i tvilsomme og farlige eksperimenter med livet som innsats og livreddende medisin som belønning (Artikkel om uetisk forskning ved SERAF og Universitetet i Oslo). Pasienter har omkommet.

Med gode prosedyrer for øyeblikkelig hjelp og poliklinikker som kan avlaste allmennlegen er det fullt mulig å yte øyeblikkelig hjelp for pasienter med denne livstruende tilstanden. Medisinsk sett er situasjonen i dag en kontinuerlig katastrofe,  der de mest ressurssterke får hjelp, mens de svakeste overlates til seg selv. Det er denne usikre og uverdige situasjonen Stephen ønsker seg ut av, og håper på hjelp fra avdelingsoverlege Rune Tore Strøm ved Rusakuttmottaket, Aker sykehus og Berge livs ledsagertjeneste.

Neste: LAR-nemda krever overflytting til AAN.

  1. Ingen kommentarer enda.
  1. Ingen tilbakespor enda.