Tag: featured

Alle allmennleger kan gi livreddende behandling til heroinavhengige. På dagen.

| 28. januar 2011 | 0 Comments
Alle allmennleger kan gi livreddende behandling til heroinavhengige. På dagen.

  I aldersgruppen 15 – 44 år er overdosedødsfall tredje hyppigste dødsårsak.* Sprøytebruk hos narkomane koster liv. Den neste sprøyta med opioider kan medføre alvorlige komplikasjoner eller død. Pasienter med skadelig opioidbruk skal vurderes som øyeblikkelig hjelp. For å forhindre neste injeksjon kan alle allmennleger: a) starte behandling med erstatningsmedisin  (det kalles «Substitusjonsbehandling utenfor LAR» [...]

Continue Reading