Tag: Pernille Sørensen

Fengselsleder laget falskt dokument — slipper straff

| 27. juni 2011 | 0 Comments
Fengselsleder laget falskt dokument — slipper straff

Fengselsleder tilsidesatte klare legeråd, og pasienten mistet nesten livet. Fengselsleder har lenge påstått at hun hadde konferert med en navngitt psykiater i forkant av sin avgjørelse. Politiet bekrefter at samtalen mellom fengselsleder og psykiater ikke fant sted før selvmordsforsøket. Politiets etterforskning har avdekket at fengselslederen i etterkant har produsert et dokument med feil dato og [...]

Continue Reading

Gatemagasinet «Virkelig»: Varslersaken ved Tromsø fengsel (1 av 8)

| 6. august 2010 | 14 Comments
Gatemagasinet «Virkelig»: Varslersaken ved Tromsø fengsel (1 av 8)

«Redaktør Eirik Junge Eliassen og hans team har jobbet intenst i et halvt år med å sette seg inn i maktkampen i Tromsø fengsel. Les den rystende dokumentaren om konflikten som spiller russisk rulett med de innsattes helse.» Hovedartikkel fengselshelse: Hvem har ansvaret for Pernille Sørensens død? Artikkelserien i «Virkelig» Last ned tema-nummeret  som en [...]

Continue Reading

Fengselskonflikten: straff viktigere enn liv og helse?

| 6. august 2010 | 0 Comments
Fengselskonflikten: straff viktigere enn liv og helse?

Skal hensynet til straffegjennomføring gå foran hensynet til liv og helse? Tekst: Eirik Junge Eliassen. © Gatemagasinet Virkelig, www.virkelig.no Varslersaken ved Tromsø fengsel, artikkel 2 av 8 Etter svært alvorlige hendelser i Tromsø fengsel, varsler fengselslege Kjetil Karlsen myndigheter om det han mener er overprøving av medisinfaglige råd. Selv om saken fortsatt behandles av politi, [...]

Continue Reading

Pernille Sørensen f. 20.06.74 – d. 06.04.05.

| 6. august 2010 | 0 Comments
Pernille Sørensen f. 20.06.74 – d. 06.04.05.

Tekst: Eirik Junge Eliassen. © Gatemagasinet Virkelig, www.virkelig.no Varslersaken ved Tromsø fengsel, artikkel 3 av 8 Pernilles mamma fikk ikke vite så mye. – Du er i ørska, lamslått. Jeg fikk vite at Pernille hadde en avtale med legen om at hun ikke skulle være isolert. Hun hadde prøvd å ta sitt liv en gang [...]

Continue Reading

Pernille Sørensens soning i Tromsø fengsel: – Det måtte gå galt

| 6. august 2010 | 0 Comments
Pernille Sørensens soning i Tromsø fengsel: – Det måtte gå galt

.Soninga kom brått på. Da hun kom dit, ble håpet borte.

Continue Reading

Fengselshelse: Hvem har ansvaret for Pernille Sørensens død?

| 6. august 2010 | 2 Comments
Fengselshelse: Hvem har ansvaret for Pernille Sørensens død?

Pernille sitter i fengsel, isolert. Det foreligger legeerklæring og overveldende dokumentasjon på at hun ikke tåler isolasjon. Hun har panikkangst. Tekst og foto: Eirik Junge Eliassen. © Gatemagasinet Virkelig, www.virkelig.no Varslersaken ved Tromsø fengsel, artikkel 5 av 8 Fengselslegen har anbefalt overflytting til annen avdeling der hun kan omgås andre innsatte. Rådene blir ikke fulgt. [...]

Continue Reading

Legen vs. fengselsledelsen

| 6. august 2010 | 0 Comments
Legen vs. fengselsledelsen

Ett år etter at Pernille Sørensen tok sitt liv, ignorer igjen fengselsledelsen legenes råd. En ny fange henger seg. Tekst: Eirik Junge Eliassen. © Gatemagasinet Virkelig, www.virkelig.no Varslersaken ved Tromsø fengsel, artikkel 6 av 8 Denne gangen heldigvis ikke med dødelig utfall. Betjenter fikk i siste liten avverget at mannen tok sitt liv. Mannen var [...]

Continue Reading

Intervju med tidligere fengselsleder

| 6. august 2010 | 0 Comments
Intervju med tidligere fengselsleder

- En meget stor del av konflikten handler om fengselslegens manglende vilje til å forholde seg til bestemmelsene i straffegjennomføringsloven. Tekst: Eirik Junge Eliassen. © Gatemagasinet Virkelig, www.virkelig.no Varslersaken ved Tromsø fengsel, artikkel 7 av 8 Noen mener du har vært litt hard og utvist for lite ydmykhet som leder. Nå i etterkant, ser du [...]

Continue Reading

Intervju med fengselslegen

| 6. august 2010 | 0 Comments
Intervju med fengselslegen

- Min lojalitet er hos mine pasienter. Hvis jeg ikke protesterte når klare medisinske råd ble tilsidesatt, ville jeg ha sviktet som lege. Tekst: Eirik Junge Eliassen. © Gatemagasinet Virkelig, www.virkelig.no Varslersaken ved Tromsø fengsel, artikkel 8 av 8 Noen mener du har vært steil og utvist for lite ydmykhet for systemet. Nå i etterkant, [...]

Continue Reading