Tag: uetisk forskning

Uetisk forskning ved Universitetet i Oslo: leger stanset behandling og pasienter omkom

| 21. august 2012 | 0 Comments
Uetisk forskning ved Universitetet i Oslo: leger stanset behandling og pasienter omkom

Drug Alcohol Rev. 2006 Mar;25(2):123-30. Abstinence-orientated buprenorphine replacement therapy for young adults in out-patient counselling. Kornør H, Waal H, Ali RL. Source Unit for Addiction Medicine, University of Oslo, Norway. hege.kornor@kunnskapssenteret.no Erratum in Drug Alcohol Rev. 2009 Mar;28(2):217. Dosage error in article text. Abstract This study assessed treatment retention, compliance and completion of a 9-month [...]

Continue Reading

Dag 220: UiO-granskning – apell til Universitetet i Oslo

| 9. desember 2008 | 0 Comments
Dag 220: UiO-granskning – apell til Universitetet i Oslo

Universitetsdirektøren har utsatt møtet til over nyttår. Jeg har derfor sendt  brev 8/12 til ledelsen ved universitetet i Oslo (pdf). Universitetet har minst tre muligheter til å styrke, for ikke å si redde, sitt omdømme: Be offentlige myndigheter straks gi alle opioidavhengige pasienter akutt lavterskel behandling med erstatningsmedisin,

Continue Reading

Forsøkspersoner døde – UiO ber ikke om uavhengig granskning

| 12. november 2008 | 13 Comments
Forsøkspersoner døde – UiO ber ikke om uavhengig granskning

En uke er gått siden jeg sendte dette brevet til Universitetet i Oslo. Jeg påpeker at Medisinsk Fakultet ved Universitetet i Oslo har foretatt en avledningsmanøver for å unngå en uavhengig granskning av dødsfall under forskning ledet av psykiater Helge Waal. Forsøkspersonene var narkomane som ble nektet kjent livreddende behandling. Dette er uetisk og brudd [...]

Continue Reading