Tag: varsler

Fengselsleder laget falskt dokument — slipper straff

| 27. juni 2011 | 0 Comments
Fengselsleder laget falskt dokument — slipper straff

Fengselsleder tilsidesatte klare legeråd, og pasienten mistet nesten livet. Fengselsleder har lenge påstått at hun hadde konferert med en navngitt psykiater i forkant av sin avgjørelse. Politiet bekrefter at samtalen mellom fengselsleder og psykiater ikke fant sted før selvmordsforsøket. Politiets etterforskning har avdekket at fengselslederen i etterkant har produsert et dokument med feil dato og [...]

Continue Reading

Zola-pris til fengselslege Karlsen. NRK P2 Sånn er Livet 13/1-2011.

| 15. januar 2011 | 0 Comments
Zola-pris til fengselslege Karlsen. NRK P2 Sånn er Livet 13/1-2011.

Foreningen til fremme av sivilt mot deler hvert år – på denne dagen – ut Zola-prisen til personer som åpent og uredd arbeider mot overgrep på menneskeverd og rettssikkerhet i Norge. 13. januar er nemlig årsdagen for forfatteren Emile Zolas artikkel i 1898, «Jeg anklager», som til slutt ga oppreisning til løytnant Dreyfus. I år [...]

Continue Reading

Prestisjefylt pris for sivilt mot til fengselslege Karlsen

| 13. januar 2011 | 1 Comment
Prestisjefylt pris for sivilt mot til fengselslege Karlsen

Fengselslege Kjetil Karsen er hedret med Zola-prisen for sivilt mot 2011. Utdelingen fant sted ved Nobelinstituttets lokaler den 13. januar, på årsdagen for forfatteren Emile Zolas artikkel «Jeg anklager» fra 1898. Hedres for sivilt mot Fengselslege Kjetil Karlsen er tildelt den prestisjefylte Zola-prisen 2011 melder Nordlys/NTB 13/1-2011. Karlsen hedres for sitt sivile mot, etter å [...]

Continue Reading

Arbeidstilsynet avdekker omfattende arbeidsmiljøproblemer i Tromsø kommune i kjølvannet av fengselskonflikten

| 11. november 2010 | 0 Comments
Arbeidstilsynet avdekker omfattende arbeidsmiljøproblemer i Tromsø kommune i kjølvannet av fengselskonflikten

Behandlingen av fengselslege Karlsen har vist seg å være toppen på et isfjell av arbeidsmiljøkriminalitet i Tromsø kommune. Arbeidstilsynet har gjennomført et omfattende tilsyn i kommunen. Det er avdekket sviktende varslervern, mangelfulle rutiner for konflikthåndtering og slett håndtering av helse- miljø- og sikkerhet. Karslen påpeker i en kronikk i Nordlys at kommunen står overfor en [...]

Continue Reading

Fengselssaken i Tromsø: her kan du lese anmeldelsen.

| 29. august 2010 | 0 Comments
Fengselssaken i Tromsø: her kan du lese anmeldelsen.

Nrk/NTB: 28 leger fra hele landet ber politiet omgjøre henleggelsen av saken der en tidligere fengselsleder i Tromsø er anmeldt for dokumentfalsk. Tidligere i sommer henla Hordaland politidistrikt anmeldelsen fordi det «ikke antas å være rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold». Saken ble henlagt uten etterforskning. Dokumentfalsk Anmeldelsen kom etter at [...]

Continue Reading

Sikker på medhold i fengselssaken

| 10. august 2010 | 0 Comments
Sikker på medhold i fengselssaken

Politiets henleggelse av anmeldelsen av ledelsen ved Tromsø fengsel for dokumentfalsk vil bli påklaget, sier advokat John Christian Elden til iTromsø. Politiet inhabile Ledelsen ved Tromsø fengsel ble tidligere i år anmeldt for dokumentfalsk og grov uforstand i tjenesten. Politiet i Troms ble funnet inhabile, det samme ble politiet i Trøndelag. Riksadvokaten overlot derfor saken til [...]

Continue Reading

Fengselskonflikten: straff viktigere enn liv og helse?

| 6. august 2010 | 0 Comments
Fengselskonflikten: straff viktigere enn liv og helse?

Skal hensynet til straffegjennomføring gå foran hensynet til liv og helse? Tekst: Eirik Junge Eliassen. © Gatemagasinet Virkelig, www.virkelig.no Varslersaken ved Tromsø fengsel, artikkel 2 av 8 Etter svært alvorlige hendelser i Tromsø fengsel, varsler fengselslege Kjetil Karlsen myndigheter om det han mener er overprøving av medisinfaglige råd. Selv om saken fortsatt behandles av politi, [...]

Continue Reading

Pernille Sørensen f. 20.06.74 – d. 06.04.05.

| 6. august 2010 | 0 Comments
Pernille Sørensen f. 20.06.74 – d. 06.04.05.

Tekst: Eirik Junge Eliassen. © Gatemagasinet Virkelig, www.virkelig.no Varslersaken ved Tromsø fengsel, artikkel 3 av 8 Pernilles mamma fikk ikke vite så mye. – Du er i ørska, lamslått. Jeg fikk vite at Pernille hadde en avtale med legen om at hun ikke skulle være isolert. Hun hadde prøvd å ta sitt liv en gang [...]

Continue Reading

Pernille Sørensens soning i Tromsø fengsel: – Det måtte gå galt

| 6. august 2010 | 0 Comments
Pernille Sørensens soning i Tromsø fengsel: – Det måtte gå galt

.Soninga kom brått på. Da hun kom dit, ble håpet borte.

Continue Reading

Fengselshelse: Hvem har ansvaret for Pernille Sørensens død?

| 6. august 2010 | 2 Comments
Fengselshelse: Hvem har ansvaret for Pernille Sørensens død?

Pernille sitter i fengsel, isolert. Det foreligger legeerklæring og overveldende dokumentasjon på at hun ikke tåler isolasjon. Hun har panikkangst. Tekst og foto: Eirik Junge Eliassen. © Gatemagasinet Virkelig, www.virkelig.no Varslersaken ved Tromsø fengsel, artikkel 5 av 8 Fengselslegen har anbefalt overflytting til annen avdeling der hun kan omgås andre innsatte. Rådene blir ikke fulgt. [...]

Continue Reading

Legen vs. fengselsledelsen

| 6. august 2010 | 0 Comments
Legen vs. fengselsledelsen

Ett år etter at Pernille Sørensen tok sitt liv, ignorer igjen fengselsledelsen legenes råd. En ny fange henger seg. Tekst: Eirik Junge Eliassen. © Gatemagasinet Virkelig, www.virkelig.no Varslersaken ved Tromsø fengsel, artikkel 6 av 8 Denne gangen heldigvis ikke med dødelig utfall. Betjenter fikk i siste liten avverget at mannen tok sitt liv. Mannen var [...]

Continue Reading

Intervju med tidligere fengselsleder

| 6. august 2010 | 0 Comments
Intervju med tidligere fengselsleder

- En meget stor del av konflikten handler om fengselslegens manglende vilje til å forholde seg til bestemmelsene i straffegjennomføringsloven. Tekst: Eirik Junge Eliassen. © Gatemagasinet Virkelig, www.virkelig.no Varslersaken ved Tromsø fengsel, artikkel 7 av 8 Noen mener du har vært litt hard og utvist for lite ydmykhet som leder. Nå i etterkant, ser du [...]

Continue Reading

Intervju med fengselslegen

| 6. august 2010 | 0 Comments
Intervju med fengselslegen

- Min lojalitet er hos mine pasienter. Hvis jeg ikke protesterte når klare medisinske råd ble tilsidesatt, ville jeg ha sviktet som lege. Tekst: Eirik Junge Eliassen. © Gatemagasinet Virkelig, www.virkelig.no Varslersaken ved Tromsø fengsel, artikkel 8 av 8 Noen mener du har vært steil og utvist for lite ydmykhet for systemet. Nå i etterkant, [...]

Continue Reading