Hjem > fengselsmedisin, Varslersak Tromsø fengsel > Tromsø kommune under tilsyn for varsler-mobbing

Tromsø kommune under tilsyn for varsler-mobbing

12 mai 2010
Del
Skriv en kommentar Gå til kommentarer

TAP FOR SAMFUNNET: Konsekvensene er store når kommunen ikke tar varslere og mobbeofre i arbeidslivet på alvor., skriver Fagforbundet i Troms. Anti mobbetog på Storslett. Foto: Ola Solvang, Nordlys

TAP FOR SAMFUNNET: Konsekvensene er store når kommunen ikke tar varslere og mobbeofre i arbeidslivet på alvor., skriver Fagforbundet i Troms. Anti mobbetog på Storslett. Foto: Ola Solvang, Nordlys

iTromsø 26.03.10 (PDF): Hovedverneombudet i Tromsø kommune har gått inn med tyngde i konflikten ved Tromsø fengsel til støtte for fengselslege Kjetil Karlsen. I et åtte sider langt brev til Arbeidstilsynet påpekes en rekke brudd på arbedsmiljølovgivningen, og konkrete eksempler på trusler og represalier fra Tromsø kommune mot Karlsen.

NRK Nordnytt 30.03.10 (lenke),
(PDF ): Allmennleger i Tromsø varsler om arbeidsmiljøkriminaltet i Tromsø kommune. Lege Steinar Robertsen forteller at ansatte blir støtet ut fra arbeidsplassen, og føler seg uønsket. Det dårlige arbeidsmiljøet medfører sykdom og arbeidsuførhet. På grunnlag av flere tips og henvendelser har Arbeidstilsynet besluttet å granske arbeidsmiljøet i Tromsø kommune. Kommunalråd Eva T. Olsen i Tromsø kommune hevder at arbeidsmiljø og varslervern er godt, og at de fleste problemene skyldtes en enkeltperson, nemlig fengselslege Kjetil Karlsen. Kommunalråden «ser ikke behovet for en granskning«.

Kommunal Rapport 29.04.10 (PDF): Arbeidstilsynet i Nord-Norge har startet en stor gransking av arbeidsmiljøet i Tromsø kommune. Toppledelsen og sju enheter må svare på spørsmål om trakassering og utstøting. Tilsynet ble startet i april, og avsluttes i juni. Seniorinspektør Ole Morten Weydahl leder tilsynet. Foruten fengselshelsetjenesten, vil seks andre kommunale enheter bli gått etter i sømmene.

Kommunal Rapport 06.05.10 (PDF): Anklager ledere for mobbing. Seks ansatte i Tromsø kommune mener de er blitt mobbet bort fra jobben. Én skal få saken sin behandlet i tingretten, mens fire vurderer erstatningssøksmål. ˆTrakassering i arbeidslivet er vårt siste tabu, etter familievold, sier leder Bjørn Willumsen i Fagforbundet i Tromsø.

Konflikten med Tromsø kommune

 Da fengselslege Karlsen varslet fra om kritikkverdige forhold i Tromsø fengsel, ble han av fengselsleder vurdert som en sikkerhetsrisiko, og nektet adgang til fengselet.

 Karlsens arbeidsgiver, Tromsø kommune, fulgte opp ved å suspendere ham fra alle oppgaver som fengselslege.

 Kriminalomsorgens sentralforvaltning opphevet fengselsleders utestengelse av Karlsen med øyeblikkelig virkning sommeren 2008.

 Gjennom et forlik med Tromsø kommune et halvt år senere, fikk Karlsen tilbake noen av sine tidligere oppgaver som fengselslege.

 Selv etter forliksavtalen har represalier og gjengjeldelse mot Karlsen blitt videreført av Tromsø kommune, i følge hovedverneombudet.

 Arbeidstilsynet går nå tungt inn og undersøker arbeidsforholdene i fengselshelsetjenesten og seks andre enheter i Tromsø kommune.

 Tilsynet konkluderes i et oppsummeringsmøte den 16. juni 2010, og vil bli tilgjengelige i en rapport.

 1. Blåveispiken
  10 august 2010 @ 00:03 | #1

  Å være varsler i dag,er det samme som å bli frosset og mobbet vekk.Det MÅ til tillitsvalgte som er sterke nok til å tøffe å ta opp en sak OG å følge denne linja ut! Men,de tillitsvalgte tør rett og slett ikke!
  Vet om store bedrifter som har hatt varslere,-og det har endt med at det er varsleren som har gått ut som den absolutte tapende part,-mistet jobb,lønn,gått personlig konkurs osv.
  Hva ER det som skjer med samfunnet vårt?????
  Er det ikke på tide at folk begynner å Se sine MEDMENNESKER!-Ikke bare tenke på å mele egen kake!
  Men,man kan skrive og skrive både her og der.Det skjer INGENTING!

 1. Ingen tilbakespor enda.