Øyeblikkelig hjelp

3 november 2011

Injeksjon av usterilt stoff er en øyeblikkelig hjelp situasjon. Den neste injeksjonen kan være fatal, og man bør gi erstatningsmedisin innen 6 timer for å forhindre neste injeksjon. Formålet er å redde liv. Alle allmennleger har anledning til

a) umiddelbart å starte behandling med erstatningsmedisin eller

b) legge pasienten inn for øyeblikkelig hjelp

Klikk på linken for hvordan pasienten kan få øyeblikkelig hjelp. Det er en klar fordel å ha med en ledsager.

Kommentarer er stengt