Arkiv

Arkiv for emne ‘Uncategorized’

Dagens Næringsliv: Narkoopprøret – legenettverk hjelper narkomane

22 oktober 2010 Ingen kommentarer

Leger danner nettverk for å gi livreddende behandling til opioidavhengige pasienter

Dagens næringsliv lørdag 16.10.2010: 10 siders artikkel

«Narkoopprøret – Et nettverk av leger har lagt seg ut med myndigheter og kolleger – for å hjelpe narkomane».

Hele artikkelen i PDF-format (1,3 Mb)

Categories: Uncategorized Tags:

Sikker på medhold i fengselssaken

10 august 2010 Ingen kommentarer

På vegne av sine klienter anker advokat John Chr. Elden henleggelsen av saken mot ledelsen ved Tromsø fengsel. Faksimile fra iTromsø. Foto: Ronald Johansen.

Politiets henleggelse av anmeldelsen av ledelsen ved Tromsø fengsel for dokumentfalsk vil bli påklaget, sier advokat John Christian Elden til iTromsø.

Politiet inhabile
Ledelsen ved Tromsø fengsel ble tidligere i år anmeldt for dokumentfalsk og grov uforstand i tjenesten. Politiet i Troms ble funnet inhabile, det samme ble politiet i Trøndelag. Riksadvokaten overlot derfor saken til Statsadvokaten i Hordaland.

Saken henlagt uten etterforskning
I juli ble det kjent at politiet i Hordaland hadde henlagt saken – uten etterforskning.

– Sikker på at anke vil føre frem
De 28 personene – professorer, leger og andre fagpersoner som står bak anmeldelsen, vil anke henleggelsen. Advokat John Chr. Elden tar det for gitt at saken blir underkastet videre etterforskning etter at statsadvokaten har mottatt anken.

– Riksadvokatens intensjon med å oppnevne Bergenspolitiet på grunn av det lokale politiets inhabilitet var neppe at saken ikke skulle bli etterforsket av økonomiske hensyn, uttaler Elden til iTromso 10.08.10.

Skal fremmedfrykt i Helsedirektoratet styre legeutdannings-reform?

26 mai 2010 Ingen kommentarer

Legeutdanningen ved norske universiteter avsluttes med 1,5 års praksis som turnuslege før man får autorisasjon som lege. I 55 år har man brukt loddtrekning for en distrikstvennlig og solidarisk fordeling av turnuslegene over det ganske land.

Udemokratisk av Legeforeningens sentralstyre
Helsedirektoratet, godt sufflert av Legeforeningens sentralstyre, ønsker å erstatte loddtrekning med «jobbsøknader». Legeforeningens sentralstyre med president Torunn Janbu og YLF-leder Hege Gjessing,  har valgt å tilsidesette Les mer…

Categories: Uncategorized Tags:

Behovet for en distrikstvennlig og solidarisk fordeling av turnusleger i Norge

26 mai 2010 Ingen kommentarer
Helen Brandstorp, Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Helen Brandstorp, Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Temaet «Helsedirektoratet raserer turnustjenesten» dukket opp på allmennlege-diskusjonforumet EYR. Leger diskutert at Helsedirektoratet og Legeforeningens indre sirkler ønsker å erstatte en velfungerende loddtrekning med at alle  turnusleger må «søke» om turnuslege-stilling.  900  turnuslegene  skal altså sende søknader til 50 sykehus og 450 allmennelge kontor for å få fullført legeutdanningen.

Helen Brandstorp, ansatt ved «Nasjonalt senter for distriktsmedisin» har samlet tankevekkende innspill og skriver godt om saken, gjengitt her med hennes tillatelse:

«Etter lanseringen av forslaget i Helsedirektoratet i april har et spørsmål fra en byråkrat sentral i arbeidet der opptatt meg.
«Hvorfor skal dere leger Les mer…

Categories: Uncategorized Tags:

Universitets-seminar med legen helsedirektoratet forsøker kneble.

1 mars 2010 2 kommentarer
Fra Bergens Tidende 10.5.2009

Fra Bergens Tidende 10.5.2009

Den belgiske psykiateren Marc Reisinger vant i Belgias høyesterett (1993) en mangeårig kamp for allmennlegerrs rett til å behandle heroinavhengige pasienter med erstatningsmedisin. Norske pasienter som lider av  heoinavhengighet og er avskåret fra øyeblikkelig hjelp behandling i Norge, reiser til hans kontori Brüssel en gang i måneden.  Legen gir livreddende erstatningsmedisin til norske «Subutex- og metadon-flyktninger».

Universitetet i Oslo har invitert Marc Reisinger til Oslo for å dele belgiske og franske erfaringer innen lavterskel behandling av opioidavhengighet:

åpent seminar i 1. mars kl. 14.15-16 (program nedenfor)

Åpent møte om «Nye veier i Narkotikapolitikken» i
Gamle Festsal 1. mars kl. 18,
med bl.a. allmennlege Dagfinn Haarr og dr. med og dr. juris Aslak Syse. Program: http://narkotikapolitikk.no/

Den belgiske legen har tydeligvis et farlig budskap: Helsedirektoratet ved avd. direktør Jens Guslund, har grepet Les mer…

Categories: Uncategorized Tags:

«Sølvy O» Dag 1: Sit-in aksjon på rusakutt, Aker sykehus

13 januar 2010 2 kommentarer

«Rusakuttmottaket» på Aker sykehus åpnet 15. desember. Jeg har fulgt Sølvy, en pasient i 50 årene, hit for at hun skal få medisinsk behandling. Som mange andre pasienter med skadelig heroinbruk kan hun stanse injeksjon av illegale stoffer ved at hun får kjent livreddende behandling. Overlege Rune Tore Strøm har snakket med pasienten nå, men nekter å gi behandling i dag. Dette er medisinsk uforsvarlig og antagelig lovbrudd, og jeg starter derfor å gjøre lydopptak (hvilket pasienten har klarert på forhånd). Jeg gjør det klart at et er min plikt å bli hos pasienten inntil hun får kjent livreddende medisinsk behandling. Det er uvisst hva som skal skje.

Jeg har informert politiet at jeg blir hos pasienten inntil hun får behandling, og hvis hun skal fjernes fra sykehusområdet må hun bæres, og det blir politiet som må overta ansvaret slik at hun kommer til behandling. Jeg blir hos Sølvy O til hun får behandling.

Categories: Uncategorized Tags:

«Terje N» dag 22: Vikar for fastlege skjærer gjennom – gir Subutex!

17 november 2009 18 kommentarer

v-signTydelig preget av 22 døgn uten erstatningsmedisin og avvisning fra Oslo Universitetssykehus (AAN og LAR-Øst), Oslo kommunale legevakt, en bydelsoverlege og to fastleger møtte  «Terje N», sammen med mor og jeg, til akutt-time hos en ung lege som vikarierte for fastlegen. Det ble et intenst Les mer…

«Terje N» dag 18: Lege i Belgia vil gi medisin – «Terje N» for svak til å reise

13 november 2009 4 kommentarer

En psykiater i Belgia har sagt seg villig til å gi «Terje N» Subutex, men «Terje N» sliter med abstinenser og tør ikke reise når han er i så dårlig forfatning. I følge Schengen-avtalen har «Terje N» lov til å ta med hjem en måneds forbruk av Subutex. Jeg har bedt leder Kari Bussesund ved LAR-Øst ta kontakt med ny fastlege og veilede i bruk av Subutex. «Terje N» går inn i sin tredje helg uten erstatningsmedisin. Fordi fastlege ikke  skriver ut en resept, selv etter 9 dager til å tenke over saken.

Categories: Uncategorized Tags:

LAR-byråkratiet: medisin på dagen av fastlege, etter 9 mnd av LAR.

6 november 2009 6 kommentarer

En pasient har nedenfor delt sin gode erfaring der fastlege ga erstatningsmedisin på dagen ved å bruke Berge Liv siden om øyeblikkelig hjelp. Legen gir erstatningsmedisin i 9 mnd før LAR gir det de kaller «oppstart» – på den samme medisinen. LAR er et byråkratisk kontor med hektisk intern møtevirksomhet, noen stempler og et medisinskap som det tar 9 måneder å låse opp.  Les mer…

Categories: Uncategorized Tags: