Hjem > Uncategorized > Skal fremmedfrykt i Helsedirektoratet styre legeutdannings-reform?

Skal fremmedfrykt i Helsedirektoratet styre legeutdannings-reform?

26 mai 2010
Del
Skriv en kommentar Gå til kommentarer

Legeutdanningen ved norske universiteter avsluttes med 1,5 års praksis som turnuslege før man får autorisasjon som lege. I 55 år har man brukt loddtrekning for en distrikstvennlig og solidarisk fordeling av turnuslegene over det ganske land.

Udemokratisk av Legeforeningens sentralstyre
Helsedirektoratet, godt sufflert av Legeforeningens sentralstyre, ønsker å erstatte loddtrekning med «jobbsøknader». Legeforeningens sentralstyre med president Torunn Janbu og YLF-leder Hege Gjessing,  har valgt å tilsidesette vedtak av Legeforeningens landsmøte 2009:

«Trekning av plass til spesialitetsforberedende turnustjeneste bør opprettholdes slik det frem til nå har vært det for dagens turnustjeneste. Dette sikrer like muligheter for alle leger-» (Pkt 10)

Sentralstyret ønsker at denne saken skal opp på landsmøtet også i år, tydeligvis i håp om å bringe kritiske røster til taushet og omgjøre fjorårets landsmøte-vedtak.

Meningsløst berg av søknader
Hvis direktoratets forslag går gjennom skal 900 turnusleger  søke mange avdelinger ved mange sykehus, og kanskje enda flere kommuner for å få fullført lege-utdannelsen. For å sikre seg en turnusplass må hver enkelt turnuslege søke alle 772 turnuslege-stillinger ved sykehus og  fastlegekontorer. Det er i grunnen ikke så vanskelig: søknad i elektronisk format sendes til en e-post liste med adresser til 50 sykehus og ca. 450 fastlegekontorer. I ytterste konsekvens vil denne unødvendige reformen medføre et stort og meninsgløst byråkrati der sykehusene måtte behandle 900 x 50 søknader, dvs. 45 000 søknader. I allmennpraksis er turnusstillingen et halvt år, slik hvert fastlegekontor vil to ganger i året måtte behandle 900 søknader, dvs. tilsammen 900 x 450 søknader x 2, dvs 810 000 søknader. Selv 1/10 del av denne søknadsmengden vil være fullstendig absurd.

Norsk-klingende navn først i køen
Tilsynelatende ønsker direktoratet å «styrke forholdet mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar ved at dei nyutdanna legane søkjer stilling direkte til kommunar og helseføretak». Men hvordan skal disse søknadene eventuelt vurderes? Det vil ingen svare på. Studentene får ikke karakterer lenger, bare «bestått». Det betyr at søkerne vil bli vurdert etter «personlig egnethet» dvs trynefaktor, kjennskap, vennskap og smisk. De minst populære turnusstillngene vil antagelig besettes av turnusleger som mangler de rette bekjentskaper og har et utenlandsk-klingende navn.

Kanskje Helsedirektoratets egentlige hensikt bak  å «reformere» turnuslegefordelingen fra loddtrekning er å utestenge norske og utenlandske leger som har tatt utdanning i utlandet? Skal norsk legeutdanning styres av fremmedfrykt?

Studenter blir ikke hørt.
77% av 202 legestudenter i Tromsø har stemt for fortsatt loddtrekning som den mest rettferdige fordelingen an turnusleger til hele landets helsevesen. Norsk Medisinerstudentforenings reprentanter har ikke tatt med seg disse signalene og har muligens gitt etter for et betydelig press utøvd av sentrale aktører i Legeforeningens indre sirkler.

Legestudenter aksjonerer via Facebook
Legestudenter aksjonerer mot denne åpenbare diskriminering og startet i går kveld  Facebook-aksjonen: «Ja til en rettferdig turnusfordeling blant leger!» Engasjementet er stort, på et halvt døgn rukket å passere 200 supportere, de fleste studenter.

Erfarne leger engasjerer seg
Helen Brandstorp ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin har skrevet et godt innlegg og følger opp viktige innspill fra sykehuslege Jo-Endre Midtbu.

Forhåpentligvis vil Legeforeningens landsmøte avvise fremmedfrykt og nepotisme og stille seg bak en distriktsvennlig og sosial fordeling av turnusleger i hele Helse-Norge . For annen gang.

Categories: Uncategorized Tags:
  1. Ingen kommentarer enda.
  1. Ingen tilbakespor enda.