Hjem > Akutt behandling > «Legevaktslege» stiller gode og kritiske spørsmål om Ø-hjelp

«Legevaktslege» stiller gode og kritiske spørsmål om Ø-hjelp

1 november 2009
Del
Skriv en kommentar Gå til kommentarer

Legevaktshandboka«Legevaktslege» har stilt noen gode og kritiske spørsmål nedenfor om heroinister med ukontrollert injeksjonsadferd skal defineres som øyeblikkelig hjelp. Hans/hennes innlegg har jeg valgt å løfte frem til en egen bloggpost fordi jeg anser denne dialogen til å røre ved kjernen av problemstillingen. Innleggene fortjener gjennomarbeidede svar som jeg publiserer på onsdag.

Det er spennende å se hvordan bloggen har utviklet seg til å bli en åpen og fremfor alt løsningsorientert arbeidsgruppe som fremmer dialog, løsninger og nye modeller. Takk for de alle uformelle og positive bidrag fra alle som raust skjenker av fritid og overskudd!

 1. Legevaktslegen
  30 oktober 2009 @ 19:41 | #1

  Hei Joe!

  Kunne du sendt meg noen linker som dokumenterer din påstand om at buprenorfin forskrevet som ø-hjelp til pasienter som ikke følger et strengt behandlingsregime er livreddende? J

  Jeg har snakket med flere pasienter som injiserer buprenorfin både sammen med og i mangel av heroin. Har du tenkt på langtidseffekten av lavterskelforskrivning av buprenorfin til enhver som forteller at han har eller har tenkt til å injisere heroin?

  Har du lest =Oslos utdypende artikkel om de unge i Sveits som debuterer med buprenorfin kjøpt på det illegale marked – buprenorfin som fastleger i god tro har forskrevet, men som har blitt solgt videre?

  En siste kommentar: Hvordan tror du pasienter og deres pårørende opplever å bli tatt med av deg til AAN med overbevisning om at de vil få øyeblikkelig hjelp, for så å bli avvist. Er ikke det å gi dem falske forventninger med påfølgende skuffelser, og for pasienten en stressituasjon som kan forverre rusmiddelbruken de nærmeste dager?

  Hilsen Legevaktslegen.

  • admin
   30 oktober 2009 @ 20:45 | #2

   Hei Legevaktslegen!

   Spørsmålene dine er interessante, og det er nysgjerrige kolleger som kommer til å bringe avhengighetsmedisin fremover. Se også svar under et annet innlegg.

   1) Skulle ønske du kunne tre frem med ditt fulle navn.

   2) Lavterskel buprenorfin er livreddende. To artikler sånn i farten : Auriacombe 1 og Auriacombe 2 og Jeg kan sikkert finne fulltekst utgaver også. Norske overdosedødsfall(ODD) ligger i dag på det samme som i 1996. Etter at franske allmennleger fritt fikk skrive ut Subutex siden 1995, med gratis medisin og gratis konsultasjon har ODD gått ned med 90% og holdt seg der. Det går best med de som henter daglig over lang tid. Litt som å gå på jobben. Redder ikke alle, men veldig mange.

   3) De som debuterer på buprenorfin har fra før kontakt med et illegalt miljø og ville antagelig debutert med det langt mere dødelige heroin. Inngangsporten i dag er alkohol, hasj, GHB, Ecstacy, amfetamin – ikke opioider.

   4) Jeg forespeiler ikke pasientene at de vil få behandling på AAN. Jeg sier at det er en mulighet. 2 av 3 henvisninger ender med innleggelse. Jeg er avskåret fra å starte behandling selv, og AAN er utpekt av Oslo Universitetssykehus til å ha akuttfunksjon. Leger i Avhengighetsmedisinsk Forening har påpekt systemsvikt. Se brev fra Avhengighetsmedisinsk Forening til Helse Sør-Øst og den etterfølgende trenering.

   5) Hva synes du som legevaktslege at jeg burde gjøre istedenfor?

   6) Hvis «Terje N» hadde vært et av dine nærmeste familiemedlemmer, ville du synes at de siste 4 dagene for «Terje N» representerer er et kvalitetssikret behandlingsforløp?

   7) Jeg vil med dette invitere deg til å forskrive buprenorfin for «Terje N» i tre dager til hans fastlege kan innvilge audiens.

   Det er så enkelt som dette: «Rp: Subutex resoritabl 8 mg x 3, no. 12, Dssn. Løses opp hele under tungen, overvåket på apotek. Husk minst 6 timer abstinens før første inntak for å unngå forsert abstinens.» Pasienten, hans mor og jeg kan møte deg hvor du vil når du vil. Du kan godt komme til mitt kontor. Mitt tlf. nr. er 4548 8008. Jeg ser frem til å høre fra deg, anonyme venn.

 2. Tove
  30 oktober 2009 @ 21:31 | #3

  Hei legevaktslege

  Du spør:

  «Har du tenkt på langtidseffekten av lavterskelforskrivning av buprenorfin til enhver som forteller at han har eller har tenkt til å injisere heroin»

  I denne sammenheng lurer jeg på hvorfor du spør om dette, Terje N har fått godkjent behandling i Lar så han kan vel neppe omtales som «enhver»

  Det er vel heller ikke meningen at alle og enhver som tenker på å inisere heroin skal få denne behandlingen. Når det gjelder tyngre rusavhengige er det ganske lett å finne ut om de er avhengig eller ikke. Mange kan man til og med se det på. Hvorfor skal disse innhente dokumentasjon for å få utskrevet livreddende medisin. For å holde byråkrater med arbeid????

  Ellers kan man faktisk spørre om pasienten vil brette opp og vise sine armer og i noen tilfeller lysk om man er i tvil?
  Muligens er det noen som debuterer på subutex, men disse ville likevel debutert på heroin.

  Er det bedre?  Når du nevner Sveits bør du kanskje ta med at nyrekrutteringen til rusmiljøet sank med 82 % på 10 år når de innførte lignende ordninger som Joe forslår, men et totalt rusfritt samfunn vil aldri komme og har heller aldri vært. Noen vil alltid falle utenfor.

  Om Terje N. fortsetter å bruke heroin er han trolig avhengig av å selge illegale rusmidler for å finansiere sitt eget forbruk, om Terje N. får utskrevet subutex av lege under kontrollerte former trenger ikke Terje N. selge på det illegale markedet.

  Man kan med andre ord raskt regne ut at for hver rusavhengig som får utskrevet legale medisiner blir det en pusher mindre i markedet. Dette er den mest effektive måten å minimere det illegale markedet. Bakmenn går ikke ut og selger selv da dette som regel er illegale innvandrere som ikke kan vise seg for mye ute i  frykt for å bli sendt ut av landet.

  For ordens skyld, dette er et eksempel, hvordan Terje N. finansierer sitt illegale forbruk vet jeg ingenting om.

 3. Legevaktslegen
  1 november 2009 @ 10:05 | #4

  For at man skal ha krav på Ø-hjelpsbehandling, må faren for tap av liv eller helse  være vesentlig større enn for noen dager siden. Man må spørre: Er behovet for øyeblikkelig hjelp nå vesentlig større enn den var i går, for en uke siden eller for en måned siden? Hvis ikke kan hjelpen like gjerne vente til neste dag eller over helga.

  Noe av grunnen til at Joe [Siri Ekgren] er blitt så upopulær hos LAR og AAN er at han bruker en helt annen definisjon av akuttbegrepet enn det andre leger gjør. Hver gang han forsøker å presse inn en pasient som av LAR og AAN (og av de aller fleste andre leger i landet) ikke blir oppfattet som ø-hjelpstrengende, går det ut over de som virkelig trenger Ø-hjelp, og dem er det mange av.

  Hvis han hadde arbeidet på en legevakt, ville han ha måttet legge inn nesten alle pasientene. For eksempel ville han måttet legge inn alle med brystsmerter som hadde kommet og gått i et år, for det ville kunne skyldes angina pectoris, og da kan man få hjerteinfarkt når som helst, like gjerne i dag som om et år. Hvis jeg hadde holdt på slik som legevaktslege, ville jeg ikke bare blitt svært upopulær på alle sykehus og blant alle spesialister på østlandet, men jeg ville også signalisert at jeg mente at mine pasienter er mye viktigere enn alle andres pasienter.

  • admin
   1 november 2009 @ 12:48 | #5

   Hei «Legevaktslegen»,

   Takk for tankevekkende og velformulert kommentar. Ditt innlegg fortjener et gjennomarbeidet svar, som jeg vil publisere førstkommende onsdag.

   Tror du at du i mellomtiden kunne finne frem noen kriterier til bruk for legevakt for hva som skal defineres som øyeblikkelig hjelp for pasienter med kronisk opioidavhengighet og sprøytebruk som de ikke klarer stanse? Det er vanlig å ha en prosedyrehåndbok for forskjellige medisinske tilstander som avklares på legevakt. Oslo Kommunale Legevakt, LAR-Øst og AAN har ikke lagt frem slike kriterier eller ø-hjelps prosedyrer tross gjentatte henvendelser. Det er et paradoks at somatiske avdelinger ved Oslo Universitetssykehus har klare prosedyrer for medisinering av opioidavhengige under sykehusopphold.

   Med vennlig hilsen
   Joe Siri Ekgren

 4. Eric Wilting
  1 november 2009 @ 14:19 | #6

  Jeg vil støtte lege Ekgren, i hans holdning til en raskere behandling, og er fundamentalt uenig i påstanden «kan like gjerne vente noen dager til»  Det blir unoter, ift. definisjon «God Legeetikk»

  Synspunker om hvordan en skal [Edt:behandle] «akutt» har også noe med våre egne holdninger å gjøre. Bør være unødvendig å nevne det her i denne tråden, men spør allikevel; hva om det er min egen datter som går gatelangs i vinterkulde og prostituerer seg, og utsetter seg for en rekke potensiellt drepende risikoer?

  Ser for meg ut som unødvendig trenering av saksgang, hos svært alvorlig lidende patienter, hvor selve avhengigheten til et opiat, kun er en liten del av sykdomsbilde.

  Etter mitt syn er standpunkter helsearbeidere generelt inntar ift. narkomane, hovedsakelig basert på personlige holdninger, og akademisk wisswass, med liten rot i virkeligheten. Mer mennskelig behandling av våre syke medborgere etterlyses, og fullt ut respekterte patientrettigheter i praksis.

  Stå på videre Joe Siri Ekgren, i denne kampen står du på god grunn, og endringer til det bedre vil komme!

 5. Per Johan
  2 november 2009 @ 00:50 | #7

  Heroinbruk må vel pr definisjon være livstruende hver gang man setter seg et skudd, ergo skal det kvalifisere til ø-hjelp. Slik tolker jeg det, men jeg er ingen spesialist på dette feltet. Kun en av de som «like gjerne kan vente noen dager til».

  Som lege må man jo vite at intravenøs opiodbruk er livstruende, og at man da likevel står og forsvarer sine avgjørelser om å nekte medisinsk behandling blir for meg helt «sykt» Hva om man kom med en annen sykdom der man kanskje kommer til å dø, man vet ikke utfallet helt sikkert, blir man da nektet hjelp? Tviler på det, det virker som det er en allianse mot å hjelpe oss som går på stoff. Mange er villige til å hjelpe, men kvier seg av frykt for å bli meldt til fylkeslege osv.

  Over skrev «legevaktslege» at det er noen som selger Subutex, og ja selvfølgelig er det noen som gjør det. Dette problemet er ikke eksisterende om vi som pasienter må hente dosene på apoteket, og ta de under tilsyn. Det er jo det man gjør i LAR også, før man får den progresjonen at man kan ta med hjem. Kanskje markedet oversvømmes av LAR pasientenes medisin? Skal vi legge ned LAR?

  Jeg har vært med i LAR 3 ganger, men blitt utskrevet hver gang pga sidemisbruk, noe jeg mener er helt forkastelig. Med en gang man har symptomer (misbruk) på den sykdommen de skal behandle deg for, blir man utskrevet. Hvor er logikken? Det virker som de er mere opptatt av gode statistikker enn å virkelig hjelpe de som trenger det aller mest. Skjønner forsåvidt at man skal sette grenser, men er ikke alle som takler det, og da bør det finnes et tilbud for de også. Lavterskel i Tr.heim er en fin løsning. Der får man Suboxone som skadereduserende middel, og ingen andre krav. Det er kun 15 plasser og det er vel det eneste negative jeg kan se.

  Hadde vært greit om legene kunne skrive ut en resept på Subutex som man måtte gå på apoteket og ta under tilsyn. Er det Utopia, eller er vi på vei?

 6. Eric Wilting
  2 november 2009 @ 06:22 | #8

  Når «den forsvarlige» behandlingen stiller krav om relativt uoppnåelige mål, sier det seg selv at de mest ressurssterke narkomane, med et støtteteam rund seg har et realistsk tilbud gjennom LAR.

  Helsedirektoratets «propagandaplakat» husker jeg.
  sitat; Det finnes ikke èn doktor streng, og en doktor grei!
  I en drømmeverden, er det nok en sannhet, men om en studerer geografien i Norge, vil en se at Narkomane ofte er patienter hos el fåtall «husleger»
  Snakket nettopp med en pårørende fra Kragerø, som kunne fortelle at byens Narkomane i all hovedsak kun var patient hos èn og samme lege. På en måte greit, for denne legen utvikkler en verdifull kompetanse på området, men må kanskje leve med en stadig trussel om smekk på fingrene mm.
  Patientrasisme, er nok noe mange opplever på kroppen dessverre!
   

 7. Legevaktslegen
  2 november 2009 @ 22:47 | #9

  Mitt forslag til definering av behov for Ø-hjelp:

  Ø-hjelp skal utelukkende benyttes ved akutte tilstander. For at noe skal kunne defineres som akutt, kan det ikke være kronisk. Det går ikke an å være kronisk akutt. Et eksempel: En gammel mann med langtkommen kreft er ikke akutt selv om det hver dag er fare for at han kan dø. For at noe skal kunne kalles akutt, må det ha skjedd en nylig forverring fra det som har vært tidligere.

  Jeg ser et motargument: Man oppdager at det er alvorlige sprekker i en bilbro som gjør at den kan falle sammen når som helst. Sprekkene har vært der lenge, men allikevel må det kunne kalles en akutt situasjon der broen må sperres på minuttet. Hvordan skiller denne situasjonen seg fra det at en lege kontaktes av en kronisk heroinmisbruker? Forskjellen er at kunnskapen om broen er nyoppdaget, slik at man ville ha sperret den når som helst hvis forholdet hadde vært oppdaget tidligere. Men hvis noen fra en utkantby hadde kontaktet veidirektoratet en fredags kveld og fortalt at «Den sprekken har vært der i 5 år, nå er det på tide at det gjøres noe», ville veidirektoratet tenke: Dere har visst om det i fem år, hvorfor kommer dere nå i kveld?

  Hva er i så fall akutt når det gjelder heroinmisbruk? Det kan være

  1) Eskalering av rusinntak: Nyoppstartet injisering av heroin. Eller en nylig betydelig økning i mengde heroinforbruk eller overgang fra å f.eks injisere i albuevene til å injisere i halsvene. Eller nylig påbegynt blanding av flere ulike stoffer i samme sprøyte. Hastegrad: Fra en til tre dager.

  2) Overdose. Særlig ille ved hyppigere overdoser enn tidligere, overdoser i farligere situasjoner (alene) enn tidligere, mer alvorlige overdoser enn tidligere. Dette oppfattes allerede i dag som en Ø-hjelpsituasjon. Ambulansen gir motgift, fraktes til legevakt, og pasienten tilbys videre Ø-hjelpsoppfølgning. De fleste velger dessverre å forlate legevakten uten å ta imot noen videre oppfølgning.

  3) Fare for å falle ut av et pågående behandlingsopplegg. Eks: Følges opp av LAR, har brutt kontakt og begynt å injisere heroin. Hastegrad bestemmes utfra sannsynlig konsekvens ved å utelate å handle.

  4) Alvorlige selvmordstanker eller suicidal adferd. Pasient eller pårørende skal kontakte fastlege eller legevakt som så skal vurdere om det er grunnlag for å legge pasienten inn i psykiatrisk avdeling. Psykiater skal deretter vurdere om det er grunnlag for å henvise til AAN som Ø-hjelp.

  5) Graviditet. Heroinmisbrukere skal legges inn på AAN samme dag, frivillig ved samarbeid, ellers ved tvang.

  6) Komplikasjoner: Infeksjoner, kramper med bevissthetstap. Ved bevissthetstap skal 113 kontaktes. Ved dårlig allmenntilstand skal fastlege eller legevakt kontaktes, og det vil av lege vurderes om pasienten skal legges inn på medisinsk avdeling. Lege på medisinsk avdeling må deretter vurdere om det er grunn for ø-hjelpsinnleggelse på AAN.

  Det er sikkert flere punkter som jeg har ikke har tenkt på. Fint hvis andre kommer med forslag! Fint med motargumenter mot de seks kriterier også. Slike Ø-hjelpskriterier bør diskuteres med AAN, slik at de er enige. Det nytter ikke for en allmennlege å ha sine egne personlige Ø-hjelpskriterier, det fører bare til konflikt og at fokus dreies vekk fra pasienten. Men man kan fortelle at man er uenig, skrive avisinnlegg, kontakte politikere, kontakte legeforeningen etc. Men uansett: Man må aldri bruke pasienten som et middel.

  Ventelistene på LAR er et annet tema. Det er sykehusledelsens og politikeres oppgave å sørge for at ventelister ikke blir uansvarlig lange. Man kan ikke skylde på legene på LAR. De arbeider sikkert så raskt som de klarer, og hvis man som allmennlege forsøker å presse sine pasienter frem i køen, er det noen andre som må vente lenger.

 8. Legevaktslegen
  2 november 2009 @ 23:24 | #10

  Hvorfor dette behovet for å skille Ø-hjelp fra det som kan vente? Fordi man kan ikke hjelpe alle på en gang. Det vil rett og slett aldri bli mulig. Så man må prioritere og hjelpe de det haster mest med.

 9. Eric Wilting
  2 november 2009 @ 23:29 | #11

  Dette minner litt om doktriner, og lite egen vurdering. Dessuten, så er kapasitetsproblem, lite relevant for vurderinger Legen har gjort! Det er ven kun i krig, at andre etiske prioriteringer taes. Deler av helsevesen ligner da også dessverre på en krigssone. Egne erfaringer jeg har enkelte steder innen geriatrien vitner om det.

  Mener også at patientens egen oppfatning av sin situasjon skal vektlegges mer, enn tankene legevakten presenterer.
  Jeg leser også mellom linjene, at arbeidspresset til tider er urimelig stort, og prioriteringer/ etiske valg dessverre må tas på grunnlag av det. Men det faktum, gjør ikke valgene «riktige.»

  Svaret fra legevakten er såpass omfattende, at det fortjener litt mer enn kun dette generelle svaret, så jeg håper dialogen fortsetter på denne tråden! Mvh. Eric

 10. Per Johan
  2 november 2009 @ 23:47 | #12

  Legevaktlegen skriver;

  «Det er sykehusledelsens og politikeres oppgave å sørge for at ventelister ikke blir uansvarlig lange.»

  Dette er jeg helt enig i, men det er jo akkurat derfor at legene bør kunne hjelpe i mellomtiden.
  Hva er egentlig problemet med å skrive ut resept på feks Subutex til en misbruker? Man vet at alternativet er at han bruker andre stoffer som er mye farligere.  Er det etisk forsvarlig at en person som skal starte i LAR om feks 2 mnd, dør av en OD før oppstart fordi han ikke fikk buprenorfin i venteperioden?

 11. Eric Wilting
  3 november 2009 @ 00:01 | #13

  Ser ut som leger vegrer seg litt for mye, og bør «tørre» utfordre helsetilsynet, og andre (NAV m.fl.) Mener situasjonen er overmoden, for klar tale, til alle landets leger direkte ifra helsedep. så en unngår tvilen og usikkerheten i slike saker. Så bør en slutte med å «hogge hue» av leger som avlaster mange andre kolleger ved å ta imot denne pasientgruppen.
  Den dårligste begrunnelse fra en lege jeg har fått høre var, at det var i strid med hans prinsipp å skrive ut erstattningsmedisinen fordi det var et helseskadelig og vanedannende medikament!  Resultat er som strutsen som stikker hodet i sanden, og en pasienten lider enda mer!

 12. admin
  3 november 2009 @ 01:01 | #14

  «Legevaktslegen»,

  1) Helt kort. Takk for dine gjennomarbeidede og reflekterte forslag til ø-hjelpskriterier. Er kriteriene nedfelt noe sted eller er de forslag basert på dine erfaringer som lege? Jeg er takknemlig hvis du kan hjelpe meg med  kilde- eller litteraturhenvisninger.

  2) Ellers synes jeg «Per Johan» har et vesentlig poeng:

  Hva er egentlig problemet med å skrive ut resept på feks Subutex

  Tror du en Subutex-resept med daglig overvåket inntak faktisk kunne være en løsning i dag for å stabilisere «Terje N» for videre behandling? En enkel resept er behandlingen jeg ønsker for min pasient, ikke en ressurskrevende sykehusinnleggelse. Jeg baserer mitt behandlingsforslag på franske erfaringer der franske allmennleger siden 1995 har skrevet ut gratis Subutex til opioidavhengige pasienter med 90% reduksjon av overdosedødsfall på 3 år (se litteraturreferanser i tidligere kommentar). En Subutex-resept er ikke den endelige løsningen, men en god start.

  Takk igjen for dine konstruktive innspill.

  Med vennlig hilsen
  Joe Siri Ekgren

 13. Eric Wilting
  3 november 2009 @ 02:57 | #15

  Ønsker å rette opp ordvalg «Doktrine», til et sett av regler, satt opp for å passe utfordringene, som ligger i begrensningene i kapasitet. Det første kan oppfattes som en sviktende vurdering, og det er ikke intensjonen! mvh

 14. admin
  5 november 2009 @ 05:08 | #16

  @»Legevaktslegen»

  1) Du bruker kallenavnet «Legevaktslegen», men ditt innlegg om ø-hjelps kriterier tyder på at du er nært knyttet til Oslo Universitetssykehus, formodentlig AAN.  Slik jeg ser det misbruker du retten til å delta anonymt ved å tilrane deg et ethos som «legevaktslegen», og jeg ber deg velge et annet kallenavn.

  2) Graden av øyeblikkelig hjelp hos allmennlege/legevakt er en vurdering av fare for tap av liv og helse basert på medisinsk skjønn. Dette skjønnet er for strengt i Norge. Opioidavhengige underbehandles, og dødeligheten er høy. Annenhver dag dør en pasient av overdose i Norge, og det i en ganske liten gruppe pasienter til tross for at det finnes kjent behandling. Mange av disse pasientene kan reddes ved å skrive ut erstatningsmedisin med daglig overvåket inntak jfr. erfaringer fra franske allmennleger. De trenger som oftest ikke legges inn på sykehus, men kan behandles poliklinisk. Men uten medisiner omkommer mange.

  3) Grunnen til at jeg legger pasientene inn på AAN er at mine handlingsvalg er sterkt begrenset. Det er dessverre den eneste muligheten jeg har fordi er avskåret fra å skrive ut livreddende medisiner og det finnes ingen poliklinikk jeg kan henvise til for umiddelbar oppstart. Oslo Universitetssykehus har i brev til Helse Sør-Øst utpekt AAN til å ha akuttfunksjon for opioidavhengige pasienter. Men det er på papiret. Det er ingen forutsigbarhet i hva som skjer med pasientene som jeg henviser til AAN for vurdering, og som oftest skrives pasienten ut uten noen som helst videre oppfølging.

  Du kritiserer min praksis, men kommer ikke  med forslag til hva jeg bør gjøre. Jeg ville være takknemlig  om du kunne vise dine gode hensikter ved å svare på spørsmålene i tråden over.

  Med vennlig hilsen
  Joe Siri Ekgren

 15. Ole
  5 november 2009 @ 10:56 | #17

  Må bare si meg helt enig Joe i sitt innlegg.
  Som Joe sier, at han blir krittisert for sitt engasjemang og det er helt utrolig man kan gjøre og sammtidig ikke gi noe tilbake melding på hva han kan gjøre annerledes.
  Det jeg ser, er det at Joe har egentlig rett på dette punktet, men andre leger som har vært innblandet i dem siste sit-in aksjonene og en legevakt som han fint kaller seg er heller redd for å hjelpe Terje f.eks med behandling, for å miste retten til å skrive ut a og b preperater.
  Det er bra å si fra om man mener enkelte personer kansje sier eller gjør en feil, hva er riktig og hva er galt, men da er synes jeg det er på sin plass og fortelle hva man kan gjøre annerledes, komme med en utalelse og ikke si hva man kan gjøre annerledes vil jeg kalle feigt.

  Ønsker alle en fin dag og Terje, stå på  🙂

  Mvh

  Ole

 16. Legevaktslegen
  9 november 2009 @ 20:58 | #18

  En av grunnene til at en fastlege ikke kan skrive ut Subutex på egenhånd

  [Admin edit: Alle allmennleger med vanlig forskrivningsrett for A-preparater har rett til å forskrive Subutex for stabilisering og nedtrapping etter Helsetilsynets veileder IK-15/2000 (pdf) der særlig punkt 3 a-c på side 4 er interessante. Dette er nærmere beskrevet i BergeLivs dokument vedr. øyeblikkelig hjelp. Dolcontin og Subutex kan forskrives i nedtrappings øyemed inntil 9 mnd av allmenlege utenfor LAR , mens metadon, slik jeg har forstått det, bare kan forskrives av LAR eller av sykehuslege.] 


  Forskrift 27. april 1998 nr 455: Forskrift og rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek
  § 2-1. Legers rett til rekvirering
  • Legemidler til bruk ved legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk, kan bare rekvireres til den enkelte pasient når vedkommende er med i tiltak godkjent av Helsedepartementet. Rekvirerende lege må forsikre seg om at dette kravet er oppfylt og føre nødvendige opplysninger som bekrefter dette på resepten.
  Legevaktslegen

 17. Per Johan
  9 november 2009 @ 21:16 | #19

  Ble endret i 2000.
  Kvoteforskrivning er ikke forsvarlig står det. Men nedtrapping er ikke nevnt som uforsvarlig.

   
  3. Det vurderes om pasienten fyller kriteriene for legemiddelassistert rehabilitering (Retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering, Sosial- og helsedepartementets rundskriv I-35/2000). Deretter bør et av følgende alternativer iverksettes:
  a. Dersom pasienten antas å fylle kriteriene for legemiddelassistert rehabilitering, skal pasienten tilbys hjelp til å søke dette gjennom sitt sosialkontor. Pasienten tilbys samtidig en nedtrappingsplan (punkt 4).
  b. Dersom pasienten ikke antas å fylle kriteriene for, eller ikke ønsker legemiddelassistert rehabilitering, eller er i en ventesituasjon for vurdering av adekvat instans, bør pasienten tilbys en nedtrappingsplan for sin bruk av vanedannende legemidler (punkt 4). (Dersom pasienten antas å fylle kriteriene, men ikke ønsker hjelp til å søke legemiddelassistert rehabilitering, bør dette dokumenteres).
  c. Dersom pasienten allerede er godkjent for legemiddelassistert rehabilitering, men venter på det praktiske tiltaket, kan rekvirering fortsette i en avgrenset periode på 3 mnd. Hva som kan rekvireres og i hvilket omfang avgjøres i samarbeid med godkjent tiltak.
   
  I saken til Terje N anbefaler jeg å sjekke pkt C, da det er gjeldende her!

 18. Legevaktslegen
  9 november 2009 @ 21:23 | #20

  Hei.
  Dette forvirrer meg litt. Forskriften jeg siterte fra er hentet fra lovdata.no som oppdateres fortløpende ved endringer. Siste endring av denne forskriften ble gjort i 2006. Lovdata.no brukes av advokater som selve bibelen når det gjelder lover.
   
  I retningslinjer for lar/2000, pkt 3. står det at «det må vurderes», men ikke hvem som skal vurdere det. Kan fastlegen gjøre en slik vurdering på egenhånd?

 19. Per Johan
  9 november 2009 @ 21:34 | #21

  Her kan du se endringene som ble gjort:
  Samme som jeg siterte fra over  😉
  http://www.helsetilsynet.no/templates/ArticleWithLinks____5409.aspx
   

 20. Mor til Terje N
  9 november 2009 @ 21:40 | #22

  Takk, Per Johan. Det er helt korrekt det du siteter til. Sitter med de siste utskriftene foran meg, og dette styrker saken vår til neste samarbeidsmøte.
  Mvh Mamman

 21. Per Johan
  9 november 2009 @ 21:46 | #23

  😉
  Sitter i samme situasjon selv, og ønsker dere virkelig lykke til! Håper det ordner seg for dere, og alle andre som er i samme båt.

 22. Per Johan
  9 november 2009 @ 22:09 | #24

  Blir en dobbelpost dette, da jeg ikke finner noen redigeringsfunksjon.
  Ønsker å presisere at allmennleger ikke bare kan skrive ut, men som det står, BØR gjøre det

 23. admin
  9 november 2009 @ 22:32 | #25

  Legevaktslege,

  Jeg er glad for at du fortsatt er med og deltar i diskusjonen. Ditt utsagn om at fastleger ikke kan forskrive Subutex ble korrigert, sivilisert og saklig , av legfolk etter 18 minutter. Honnør til «Per Johan» for rask, klar, konkret og konsis respons! Det sier litt om engasjement og allsidig kunnskapsnivå blant bidragsyterne på denne bloggen!

  1) Jeg har tillatt meg å korrigere ditt uriktige utsagn over med en Admin kommentar.

  2) Din påstand om at allmennleger ikke kan skrive ut Subutex  tufter du på forskrift og Lovdata. Er dette noe du har lært på kurs eller har du funnet frem til det på egen hånd?

  3) Ad forvirrende lovtekster

  Dette forvirrer meg litt. Forskriften jeg siterte fra er hentet fra lovdata.no som oppdateres fortløpende ved endringer. Siste endring av denne forskriften ble gjort i 2006. Lovdata.no brukes av advokater som selve bibelen når det gjelder lover.

  Det er ikke rart at man kan bli forvirret. a) Feltet reguleres av Helsetilsynets veiledere som er dårlig forankret i lov og forskrift. b) SH-direktoratet fikk ansvar for å lage ny forskrift 1.1.2002 og blir kanskje ikke vedtatt. c) Felleskatalogens forskrivningsregel for Subutex gav i mange år inntrykk av at Subutex bare var et LAR-medikament. Helsetilsynet har presisert at allmennleger kan skrive ut Subutex, i hvilke sammenhenger ved opioidavhengighet. Felleskatalogens forskrivningsregel reflekterer nå Helsetilsynets presisering.

  4) Blant leserne er det  pasienter med opioidavhengighet, en tilstand der en pasient dør annenhver dag. Pasienter og pårørende som leser disse sidene er ofte desperate etter å få hjelp i form av fakta og konkrete erfaringer. Synspunkter og antagelser er velkomne når de presenteres som det.

  Med vennlig hilsen
  Joe Siri Ekgren

 24. legevaktslegen
  10 november 2009 @ 10:53 | #26

  Takk for gode og overbevisende svar. Men forsøk å forstå min skepsis: Rådene jeg her får om hvordan jeg skal skrive ut A-preparater får jeg fra en lege som har mistet retten til å forskrive A-preparater. Jeg har med andre ord all grunn til å mistenke at Dr. Ekgren har tolket både lovverk, forskrifter og retningslinjer på en annen måte enn Helsetilsynet gjør.   

  Når det gjelder Admins korrigering av mitt innlegg 9.nov kl 20.58, må jeg be om at Admins personlige tolkninger fjernes og erstattes med direkte sitater fra lover, sentrale forskrifter og retningslinjer.  I det hele tatt liker jeg dårlig at noe jeg selv ikke har skrevet kommer inn i mitt innlegg og ikke som et eget, separat innlegg signert av den som har skrevet det. Men siden jeg som lege kan få en viss autoritet, kan jeg se nytten i at informasjon som er direkte og objektivt feil kan rettes på.

 25. Legevaktslegen
  10 november 2009 @ 11:46 | #27

  Joe, her har du det ferskeste skrivet jeg har klart å oppdrive når det gjelder retningslinjer for rekvirering av Subutex, er et brev fra Helsetilsynet til Sosial- og helsediraktoratet 21. februar 2005:
  http://www.helsetilsynet.no/templates/LetterWithLinks____7200.aspx
  Eller du kan google: 2004/272 II LRY.

  Rundskriv IK-15/2000 blir der  sitert: «Vanedannende legemidler kan rekvireres til en narkotikamisbruker (…) som ledd i en klart definert og avgrenset nedtrappingsplan i en kortvarig fase frem til avvikling av rekvirering.»  Det vises så til et rundskriv IK-2755: «Avvikling (…) kan også gjøres over noen tid i opplegg tilrettelagt av primærhelsetjenesten.» Videre legges det til at  «Det forutsettes videre at det er utarbeidet individuell behandlingsplan, tverrfaglig behandlingsopplegg, avklarte ansvarsforhold og klare evalueringstidspunkt med tidsramme på 3 måneder.»

  Slik jeg tolker dette, ville jeg om jeg hadde gitt etter for ditt ønske i innleg 30.okt kl 20.45 om at jeg skulle  skrive ut resept på buprenorfin til Terje N, ført til at jeg brøt med helsesetilsynets retningslinjer, siden det så vidt jeg var informert om ikke var utarbeidet individuell behandlingsplan, tverrfaglig behandlingsopplegg og avklarte ansvarsforhold.

 26. admin
  10 november 2009 @ 12:47 | #28

  «Legevaktslege»,

  Takk for at du tar deg tid til å dele dine tanker og resonnementer med linker til nyttig materiale.

  1) Det er nå gått 15 dager siden  Oslo Universitetssykehus avslo å gi en resept til «Terje N» eller gi erstatningsmedisin daglig utlevert på sykehuset (slik Lovisenberg gjorde i sommer). Ser du noen medisinske gevinster for pasienten «Terje N» ved å holde tilbake erstatningsmedisin i 15 dager?

  2) Du er skeptisk til mine utsagn fordi min forskrivningsrett er inndratt av Helsetilsynet, og jeg har pådratt meg to advarsler for å gi det jeg har holdt for å være livreddende behandling.Jeg har tuftet mine anbefalinger på råd som psykiater og erfaren LAR-lege Arild Schillinger beredvillig deler med 100-150 allmennleger på en mailingliste for å heve allmennlegenes kompetanse. Kanskje vi begge skulle snakke med ham om hvordan å få nedfelt gode rutiner for allmennleger slik at de kan publiseres?

  3) Dine faglige råd ser ut til å være basert på fragmenter av regelverk som du har funnet på nett og dine personlige tolkninger. Det faller ikke alltid heldig ut jfr. fastlegers rett til å skrive ut Subutex. Jeg skulle ønske at du kunne bidra på grunnlag av gjennomarbeidede metodebøker fra velfungerende klinikker eller publisert litteratur. Imidlertid har jeg full forståelse for at det ikke er lett. Psykiatri,  legevakt og allmennleger har ofte ikke prosedyrer i det hele tatt for denne pasientgruppen.

  4) Det er en grunn til at det heter «Statens Helsetilsyn» og ikke «Pasientens Helsetilsyn». Helsetilsynet har ikke en fri stilling men skal iverksette politiske føringer fra direktorat og departement. Se kronikker av Nils Christie og kollega og dr. juris. Aslak Syse. Helsetilsynet har ikke egen medisinsk spesialistkompetanse og deres veiledere hviler tungt på råd fra et lite fagmiljø som er forskningsrettet og i bekvem avstand fra førstelinjetjenesten. Helsetilsynets arbeid preges av at det er få medisinere og mange jurister. For Helsetilsynet er derfor adherens til regeltolkninger viktigere enn behandlingsresultat.

  5) Ad behandling av «Terje N» skriv du:

  resept på buprenorfin til Terje N, ført til at jeg brøt med helsesetilsynets retningslinjer, siden det så vidt jeg var informert om ikke var utarbeidet individuell behandlingsplan, tverrfaglig behandlingsopplegg og avklarte ansvarsforhold.

  Du er ikke informert, og du har heller ikke spurt. Imidlertid visste du at pasienten har en LAR-henvising inne, og hadde du hatt erfaring med LAR-henvisninger ville det være rimelig å anta at individuell plan, tiltaksplan og avklarte ansvarsforhold forelå. En forkrivning ville således være fullt forsvarlig. Betyr det at du likevel vil skrive ut erstatningsmedisin til «Terje N»?

   

  Med vennlig hilsen
  Joe Siri Ekgren

 27. Legevaktslegen
  10 november 2009 @ 13:11 | #29

  Hei. 
  ad 3) Linken til brevet jeg viser til ovenfor fikk jeg ved å spørre lege på LAR-Øst om de gjeldende  retningslinjer for rekvirering av buprenorfin. Det finnes en metodebok for «vurdering av henvisninger til tverrfaglig spesialisert rusbehandling», men ingen for allmennlegers rekvirering av buprenorfin.

  ad 5) Jeg tror vel at vi begge må kunne si oss enige i at, dersom jeg på forespørsel fra deg hadde skrevet ut en resept til Terje N, ville det ikke vært «avklarte ansvarsforhold».

 28. Bente Kristine Eck
  10 november 2009 @ 15:31 | #30

  Dette ble for meg nok et eksempel på det jeg kaller legers ansvarsfraskrivelse.
  Som mor til en narkoman sønn har vi i mange år levd i det som nærmest er en krigs-sone der vi kjemper for å hjelpe vår sønn til å overleve. Som regel i en kamp MOT hjelpeapparatet.

  Hvis du herr legevakts-lege (som ikke vil oppgi navn) mener at det vesentlige her er at pasientene ikke er i behov for øyeblikkelig hjelp. Hva har de da behov for? Mener du dagens behandling av narkomane er bra?
  Ville det ikke være mye mer humant av deg å stille dine spørsmål til legeforeningen om hvorfor ikke fastlegene gjør den jobben de burde gjøre?

  Jeg kopierer inn her ditt siste spørsmål til Dr. Ekgren i ditt innlegg
  «En siste kommentar: Hvordan tror du pasienter og deres pårørende opplever å bli tatt med av deg til AAN med overbevisning om at de vil få øyeblikkelig hjelp, for så å bli avvist. Er ikke det å gi dem falske forventninger med påfølgende skuffelser, og for pasienten en stressituasjon som kan forverre rusmiddelbruken de nærmeste dagene.»

  Hvordan mange av oss opplever dette kan jeg si noe om. Dr. Ekgren har vært et mirakel for oss i forhold til det å bruke av sin arbeidstid og fritid på å hjelpe oss pårørende og våre kjære i form av rådgivning, sitt fantastiske engasjement generelt for denne gruppa, og i tillegg aksjonene der han bistår pasienter med å få akutt livsnødvendig medisinering.

  Hva tror du vi pårørende er vant med av skuffelser fra hjelpeapparatet når det gjelder både leger og LAR? Vi har så mange kamper og skuffelser bak oss at mange av oss ønsker Dr. Ekgren hedret på alle vis både for alle dem han berger livet til, og for det fokus han får på den behandlingen våre kjære møter av de som mottar lønn for å hjelpe.
  Jeg har skrevet mange steder på Facebook og flere steder i media at norske leger bør rope ut fra hustakene om de mener det er noe i dagens retningslinjer som gjør at de ikke KAN skrive ut livsnødvendig medisin til denne gruppa.
  Men poenget er vel at mange gjemmer seg bak LAR fordi realiteten ser ut til å være at  flertallet ikke ønsker å gi disse pasientene livsnødvendig medisin.
  Leger ville aldri godtatt om noen ville diktere deres utskriving av medisiner til andre pasient-grupper slik LAR idag prøver å gjøre. Da ville det blitt et ramaskrik av de store.

  Jeg håper du vil tenke gjennom det som blir svart i bloggen her og ta noen runder med deg selv om det kanskje ikke er helt andre som bør stilles noen spørmål her enn Joe Siri Ekgren.

  Jeg vet min kommentar oser av sinne, men det har sin bakgrunn i våre erfaringer med enkelte leger som aldri skulle fått lov å kalle seg lege i forhold til den holdningen de har til narkomane pasienter.

 29. Per Johan
  10 november 2009 @ 17:20 | #31

  @ Legevaktslege
  Først må jeg si at jeg stiller spørsmål ved dine motiver her inne.

  Det virker på meg som om du leter etter årsaker for å kunne nekte å forskrive erstatningsmedisin.

  Videre synes jeg at du kun kritiserer Joe Siri, uten å komme med et eneste forslag til løsninger selv.

  At du også velger å forholde dg anonym mener iallefall jeg er feigt i denne sammenheng. For alt vi vet kan du være en 14 åring som sitter og kjeder seg. Alt du sier er det lett å google fram. Nok om det.

  Subutex KAN forskrives. Hvis du går inn på nettet og leser din egen «bibel», felleskatalogen, så står det om metadon at det kun kan gis til pasienter som er med i godkjent behandling. Når det gjelder Subutex og Suboxone er det ingen slike regler.
  Viser nok en gang til hva jeg skrev tidligere. Leger BØR tilby nedtrapping! Ikke mye slingringsmonn i den setningen, er det vel? Så kan du sitte og lete etter motargumenter så mye du vil, men det endrer tross alt ikke faktum.

  I en annen tråd stilte du spørsmål ved Joe Siri’s motiver, hva med dine? Synes ikke du har klargjort annet enn at dette er du imot.

  Hvis det er slik at du kunne tenke deg å hjelpe, men er litt usikker, hva med å ta en tlf til LAR? Hva slags ansvar er det evt du er redd for? Tross alt, du skriver ut en resept, medisinen tas under tilsyn på apotek. Mange avlegger urinprøver så man kan utelukke sidemisbruk, og hvis jeg har forstått det riktig er det andre folk rundt pasienten i den aktuelle saken. Så ditt ansvar, satt på spissen, blir å fornye resepten til riktig tid.

  Selv har jeg fått forekrevet Dolcontin siden jan 96, kun avbrutt av LAR behandling 3 ganger.  I dette tidsrommet gikk jeg til 2 forskjellige leger, og ingen av de fikk noe som helst problemer pga forskrivning. Den siste legen jeg hadde fikk over 30 pasienter på slutten, og da er det forståelig at noen reagerer. Blir tross alt mye opioder utskrevet av en og samme lege. Men om du har en pasient eller to, ser jeg ingen grunn til at du skal være redd for noe som helst. Men nok en gang, jeg er bare en misbruker, så vet vel jeg?!

  Ble mye kritikk dette, men det er ikke personlig, er mer mot de holdninger det virker som du står for i denne saken. Har hatt stor respekt for dine tidligere innlegg, syntes de var informative, selv om jeg noen ganger var uenig.

  Håper du fortsetter å komme med innspill, men hva med å prøve å være litt mer løsningsorientert?

 30. Mor til Terje N
  10 november 2009 @ 18:19 | #32

  Til «Legevaktslegen» vil jeg bare si at at jeg er så enig med Bente Kristine at på bakgrunn av våre erfaringer med enkelte leger, så er det noen som faktisk har valgt feil yrke, skulle aldri fått lov til å praktisere som leger med den holdningen de har til narkomane pasienter.

 31. Legevaktslegen
  10 november 2009 @ 20:30 | #33

  Jeg har snakket med Joe per telefon og gitt meg til kjenne, og han kan bekrefte at jeg er lege.

  Grunnen til at jeg har blogget her, startet med at jeg ville få gode linker til forskning som viser at Subutex forebygger død og ikke fører til økt misbruk av opioider. Fikk et greit svar, og selv om det er uenighet blant eksperter om subutex faktisk fører til færre dødsfall (I frankrike falt dødeligheten av heroin allerede året før Subutex ble tillatt forskrevet fra fastleger og falt betydelig før fastlegene virkelig fikk satt i gang med å forskrive. I Finland falt heroindødsfallene betydelig etter at det ble økt tilgang på buprenorfin, men de totale dødsfallene grunnet forgiftning av rusmidler holdt seg konstant.) og det er forskning som viser at forskrivelse av Subutex fører til økt avhenighet (Doktorgrad av Hege Kornør), kan jeg se nytten i at fastleger forskriver Subutex.

  Men som lege kan man ikke bare følge sin samvittighet, man må også holde seg innenfor lovens rammer. Ellers ryker legelisensen eller forskrivningsretten, og da kan man ikke hjelpe noen. Jeg tok derfor opp til debatt hvorvidt en fastlege kan forskrive Subutex uten at det allerede er et LAR-vedtak, og det ble etter min mening en fruktbar diskusjon. Jeg ble klokere, og jeg håper at Joe ble klokere. Jeg gav ham tross alt en link til et rundskriv fra helsetilsynet og som bl.a LAR-Øst benytter seg av.

  At dette har utløst et slikt sinne, kan jeg ikke forklare på annen måte enn at sannheten er provoserende:

  1. Med dagens regelverk kan man ikke henvise en heroinavhengig som Ø-hjelp utfra de kriteriene Joe [Siri Ekgren] benytter seg av. [Admin: Leger kan be spesialist om en vurdering av ø-hjelp behov. Spesialisten er forpliktet til å foreta en slik vurdering når allmennlege ber om det, men står fritt til å velge behandling eller avvise pasienten. Oslo Universitetssykehus, KRA/AAN/LAR-Øst har ikke kriterier for hva som kvalifiserer som øyeblikkelig hjelp.]

  2. Det er ikke så enkelt for en fastlege å forskrive Subutex som Joe [Siri Ekgren] skal ha det til. Skal en lege forskrive Subutex, [Admin: bør] han ha med seg et apparat av samarbeidere. Det er ikke en beslutning han kan ta på egenhånd. [Admin: Det er legens plikt å igangsette behandling dersom legen finner det nødvendig og har kompetanse til det. At legen BØR ha et apparat rundt stalibisering og nedtrapping med Subutex er ikke til hinder for å igangsette skadereduserende og potensielt livreddende behandling.]]

  Når det gjelder påstanden om at enkelte leger har en forkastelig holdning til narkomane pasienter, må jeg si meg enig, men jeg håper ikke at meningen var myntet mot meg, for hadde jeg representert den gruppen, hadde jeg aldri begitt meg inn på denne bloggen eller overhodet brydd meg om å sette meg inn i regelverk rundt LAR-medikasjon.
   

 32. Per Johan
  10 november 2009 @ 20:50 | #34

  @På vegne av meg; tusen takk for et godt svar 😉
  Folk blir veldig provoserte fordi det er et veldig mye følelser ute og går. Familier går rundt og ser på at sine nærmeste dør, og klart de blir provoserte av slik ting. For min egen del kan jeg bare gjenta, ikke noe personlig.

 33. Bente Kristine Eck
  10 november 2009 @ 21:22 | #35

  Jeg beklager å måtte si at mitt sinne opprinnelig var rettet mot Legevaktslegen også da jeg trolig har misforstått dine intensjoner med dine spørsmål her.
  Hvis det er tilfelle at du virkelig ønsker narkomane pasienter en bedre situasjon enn den de har i vårt samfunn nå så beklager jeg av hele mitt hjerte.

  Men uansett – det fins mange former for sannhet når du sier sannheten er provoserende, for jeg mener fortsatt det er merkelig at leger generelt ikke protesterer på det byråkratiet som dreper så mange narkomane pasienter når andre pasienter med dødelig sykdom utredes og medisineres/behandles raskest mulig (som regel). Hvorfor skal leger godta den byråkratiske treneringen LAR står for når de også prøver nekte leger å skrive ut subutex/subuxone i denne perioden?
  Det vil være veldig ok å få et svar på om dette ville blitt godtatt for en annen pasientgruppe med så høye dødstall.

  Uten at flere leger og politikere våger å stå frem og kjempe FOR denne gruppa slik Joe gjør så vil ikke dødstallene få særlig gode kår for å synke.

  Jeg håper at denne debatten også kan tas videre inn i de faglige miljø på en helt annen måte enn idag da det tross alt er de narkomane og vi pårørende som får sorgen og smerten å leve med i den grusomme hverdagen fylt av angst i år etter år mens vi venter på endringer til det bedre.

 34. admin
  11 november 2009 @ 00:05 | #36

  @Legevaktslegen

  Takk for at du fortsatt er villig til å være i dialog. Jeg har beskjedne ressurser og må prioritere. Denne tråden er 22 sider lang ved utskrift, og trenger å oppsummeres med repetisjon av uavklarte spørsmål i en ny post om veiledning av fastleger. Jeg skal se om jeg kan få det til innen ti dager.

  I mellomtiden håper jeg at du kan bruke ditt nettverk til for å besvare:

  Hva ville du som allmennlege gjort for å sikre «Terje N» raskest mulig  behandling med Subutex nå som han har konvertert fra heroin til Subutex (som han må kjøpe illegalt med risiko for pågripelse av politiet og straffeforfølgelse)?

  Med vennlig hilsen
  Joe Siri Ekgren

   

 35. Tove
  16 november 2009 @ 21:08 | #37

  Egentlig synes jeg det er flott at legevaktslege tar seg tid til å prøve å finne ut av dette, det er tross alt bedre med leger som har avventende interesser enn at de ignorerer. Når jeg nå vet at du faktisk er lege er det lettere for meg å delta i denne debatten.

  Først har jeg lyst å si at jeg faktisk har forståelse for at mange leger er redde og føler seg usikre. Ingen er egentlig tjent med at leger som ønsker å behandle denne pasientgruppen mister forskrivningsretten, og pr. idag er det allerede for mange som gjør det.

  To ting provoserer meg likevel i det du skriver, jeg føler at du prøver å sette pårørende opp mot Ekgren, dette opplever jeg vel tildels simpelt, da Ekgren neppe har egne interesser i saken, hvorfor skulle han gjøre noe for å skade, han ønsker vel heller å hjelpe, at det ikke alltid faller fordelaktig ut er neppe Ekgren sin feil og om pårørende er fortvilet er de jo ikke dum ihvertfall.

  Det andre jeg lurer på er hvorfor du stiller Ekgren disse spørsmålene,og viser til at Ekgren har mistet sin forskrivningsrett og stiller spørsmål ved hvorfor leger skal lytte til han?

  Spørsmålene  du stiller bør heller  stilles til helsetilsynet, de ansvarlige og legeforeningen.

  Det hadde vært mye mer interresant å vite hvorfor Ekgren og mange andre leger beveger seg ut i grenseland med den risiko det innebærer for å hjelpe denne pasientgruppen.
  Kan det hende at Ekgren og de andre legene som gjør dette evner å se mennesket bak sykdommen?

  Og nøden og fortvilelsen som følger med denne sykdommen?

  Og hvem mister forskrivningsretten sin?

  Spørsmålet er  litt irrelevant for vi vet at noen få leger i Norge sitter med store opphopninger av denne pasientgruppen på sin pasientliste, det er klart at disse blir fulgt nøyere med av helsetilsynet enn andre leger og ligger følgelig » lettere til for hugg» Det er innlysende.

  Tenk hvis flere leger hadde våget og villet behandle denne pasientgruppen som av mange leger omtales som langt lettere å forholde seg til enn mange tror, men dog mer ressurskrevende.

  Tenk hvilken avlastning det ville bli for disse legene om flere kunne vise interresse og vilje til å behandle denne pasientgruppen. Og mange flere ville få kunnskap om denne pasientgruppen, noe som kunne sette større press på systemet, for det er jo egentlig systemet som må endres.
  En rimelig fordeling av pasientene på flere leger ville også føre til at færre leger mistet sin forskrivningsrett.

  Men nok en gang takk for at du viser interresse for dette feltet, det er tross alt et steg i riktig retning.

 36. Celine79
  7 juni 2010 @ 14:10 | #38

  «Legevaktslege» nevner et svært interessant tema » om Subutex redder liv, eller om det fører til en økt avhengighet». Dette er en diskusjon jeg gjerne skulle ha sett mer til. Dessuten er jeg interessert i å lese om forskning på dette området, dersom dettte finnes. Er det noen som kan referere til litteratur innen dette området? Kan jeg også spørre om den såkalte «legevaktslegen» deltar i et forskningsprosjekt vedrørende overnevnte tema?

 1. Ingen tilbakespor enda.