Hjem > Akutt behandling > OUS nekter pas. ø-hjelp: Markering søn. 12. juli kl. 12-14 Ullevål sykehus

OUS nekter pas. ø-hjelp: Markering søn. 12. juli kl. 12-14 Ullevål sykehus

12 juli 2009
Del
Skriv en kommentar Gå til kommentarer
Oslo Universitetssykehus nekter heroinavhengig ø-hjelp

Oslo Universitetssykehus nekter heroinavhengig ø-hjelp

Jeg forsøkte å legge inn en heroinavhengig pasient i går for akuttbehandling på Oslo Universitetssykehus,  Avd. Avgiftning Narkotika (AAN)(som er utpekt til å ha akuttfunksjon for heroinavhengige i Oslo). Avhengighetsmedisinsk Forening har tidligere påpekt svikt i akutt medisinsk behandling.

Sykehuslege i forvakt vurderte pasienten som behandlingstrengende, men pasienten ble ikke innlagt på grunn av plassmangel. Pasienten fikk tilbud om innleggelse om fire dager, og jeg kontaktet straks overlege Mona Baadstøe Hansen ved AAN for at pasienten i disse fire dager kunne få daglig overvåket inntak av Subutex-tabletter via apotek eller på sykehuset inntil innleggelse. Det ville forhindre overdoser og redusere sprøytebruk. Dette er kjent og trygg behanding for en lidelse med høy sykelighet og høy dødelighet.

Imidlertid nektet overlege Hansen å gi erstatningsmedisin frem til innleggelse. I stedet for å gi skadereduserende og potensielt livreddende behandling ,  overlater overlege Hansen pasienten til gaten for å kjøpe urent stoff og injisere i lysken. Overlegen er fullt klar over dette, og avgjørelsen om ikke å gi Subutex-tabletter ble fattet på prinsipielt grunnlag: «Det gjør vi ikke her.»

Overlege Hansen sier seg enig i at det er behov for et helsetilbud som består av daglig overvåket inntak av erstatningsmedisin, og har der felles plattform med Berge Liv-aksjonen.

Berge Liv-aksjonen vil holde en markering ved Oslo Universitetssykehus Ullevål, hovedporten. Jeg har som lege rådet pasienten til å samle krefter hjemme og skjerme seg, og la andre ta seg av evt. kontakt med media. Pasienten finner behandlingen ved Oslo Universitetssykehus så opprørende at han ønsker å møte frem på markeringen.

De som måtte ønske det, vil være velkomne til å legge søndagsturen forbi hovedporten ved Ullevål sykehus mellom kl. 12-14 for å gi støtte til pasientens kamp for kjent behandling.

Aksjonen vil bli løpende oppdatert på Twitter og i mindre grad på Facebook. Støtte til pasienten kan gjerne som kommentar her. Erfaringene fra denne markeringen vil danne grunnlag for fremtidige sit-in aksjoner.

Hensikten med markeringen er ikke å henge ut OUS eller AAN, men å arbeide for at alle heroinavhengige pasienter skal få erstatningsmedisin innen 6 timer etter kontakt med lege.

  1. Joe
    12 juli 2009 @ 23:12 | #1

    Den utrettelige og engasjerte politiker Ivar Johansen har på sin blogg skrevet om BergeLiv-aksjonen, og som også er fanget opp av Indymedia:

    Jeg er alltid imponert over fagfolk som sloss på barikadene for sine hjelpetrengende pasienter og avdekker svakheter ved det offentlige hjelpeapparatet-

    Takk for støtten, Ivar Johansen!

  1. Ingen tilbakespor enda.