Hjem > fengselsmedisin, Varslersak Tromsø fengsel > Riksadvokaten gir varslerlege medhold: dokumentfalsk blir politisak

Riksadvokaten gir varslerlege medhold: dokumentfalsk blir politisak

15 april 2010
Del
Skriv en kommentar Gå til kommentarer

Den 10. april melder VG (PDF) at riksadvokaten har  bedt Trøndelag statsadvokatembeter om å overføre saken til politidistrikt i Trøndelag. Tidligere fengselsleder i Tromsø fengsel er anmeldt for å ha forfalsket et dokument for å forsvare sin tilsidesettelse av medisinskfaglige råd i en konkret sak Førstestatsadvokat Bjørn K. Soknes har nå ansvaret for etterforskning av en dokumentforfalskning som:

 • Tromsø-politimester Fyhn fraråder å etterforske
 • Statsadvokaten i Troms forholder seg passiv
 • Statens Helsetilsyn fraskriver seg ansvar
 • Kriminalomsorgen og Justisdepartementet nekter å innhente fakta
 • Justisminister Storberget uttrykker «full tillit» til Kriminalomsorgen

«Het potet» er et nærliggende uttrykk for denne politisk betente saken som Tromsø kommune og justismyndighetene har forsøkt å legge død. Riksadvokat Busch har nå bedt om at saken sees på ved et annet politidistrikt enn Tromsø.  At granskning legges til et annet fylke skyldes visstnok ikke inhabilitet men «hensiktsmessighetsgrunner» – hva nå det måtte bety. Det er  interessant når jurister, forkjempere for presis sprogbruk, tyr til ulne floskler.

Fengselslege-varsler Kjetil Karlsen får massiv støtte fra lokal tillitsvalgt, mange kollegaer, 2453 Facebook supportere, høyesterettsadvokat John Christian Elden, og nå også forsiktig medhold fra riksadvokat Tor-Aksel Busch.

 1. admin
  19 april 2010 @ 12:06 | #1

  Sitat fra EYR – et allmennlege-diskusjonsforum:

  Takk for informasjom om den siste utviklingen i varslersaken fra Tromsø!

  Bare så det er klart hva Riksadvokaten har gjort, og ikke gjort (iflg. VG):
  Han har bedt Trøndelag statsadvokatembede vurdere om det skal settes i gang etterforskning.

  Statsadvokatembedene er overordnet politiet som påtalemakt, og kalles sammen med Riksadvokaten for «Den høyere påtalemakt»: <http://www.riksadvokaten.no>http://www.riksadvokaten.no

  Kjære kollega,

  Takk for innspill! Riksadvokaten kunne ha avvist anmeldelsen men har valgt å videresende den til underordnet instans. Hensikten kan ikke være annet enn at Statsadvokaten gir saken til politiet, ellers ville videresendelsen stille Riksadvokaten i et underlig lys. Imidlertid skal man ikke se bort fra at Kriminalomsorgen og Justisdepartementet ville være lettet om politiet i sin tur henlegger saken.

   

 1. Ingen tilbakespor enda.