Arkiv

Poster tagget med ‘featured’

Alle allmennleger kan gi livreddende behandling til heroinavhengige. På dagen.

28 januar 2011 Ingen kommentarer

 

Sprøytebruk: Når pasienten ikke finner vener, settes sprøyte direkte i muskel. Betennelser må ofte tømmes kirurgisk noe operasjonsarrene viser. Bildet er tatt på et norsk allmennlegekontor. Denne pasienten, en mor med voksne barn og barnebarn, ble nektet erstatningsmedisin av LAR-nemnda og fastlege.

I aldersgruppen 15 – 44 år er overdosedødsfall tredje hyppigste dødsårsak.* Sprøytebruk hos narkomane koster liv. Den neste sprøyta med opioider kan medføre alvorlige komplikasjoner eller død. Pasienter med skadelig opioidbruk skal vurderes som øyeblikkelig hjelp. For å forhindre neste injeksjon kan alle allmennleger:

a) starte behandling med erstatningsmedisin  (det kalles «Substitusjonsbehandling utenfor LAR» eller

b) legge pasienten inn på sykehusavdeling som har akutt-funksjon for pasienter med skadelig opioidbruk.

Erstatningsmedisin bør tilbys innen 6 timer etter at pasienten har tatt kontakt helsevesenet. Hensyn til liv og helse tilsier det.

Nedtrapping er IKKE medisinsk behandling, men en prosess. Nedtrapping har høy tibakefall-frekvens og høy dødelighet. Nedtrapping kan tilbys pasienter som er  både a) høyt motiverte og b) har vært stabile i behandling med erstatningsmedisin over tid. Tvungen nedtrapping er farlig. En norsk studie (Kornør, Ali, Waal) viser 22 ganger økt dødelighet ved tvungen nedtrappin etter et halvt år stabil med erstatningsmedisin.

De fleste heroinavhengige i Norge bruker sprøyte. Sprøytebruk er uforutsigbart og farlig. Ingen vet om den neste sprøyta  medfører alvorlig komplikasjon og død. Legen må hjelpe pasienten straks å stanse  sprøytebruk. Pasienten må få skadereduserende og potensielt livreddende behandling med erstatningsmedisin innen 6 timer – mer presist: før neste injeksjon som kan være fatal. De heroinavhengige som ikke bruker sprøyter og som ønsker hjelp, må også få behandling som forebyggende tiltak.

Legen kan starte behandling med erstatningsmedisin på dagen,
Er pasienten i en kaotisk Les mer…