Arkiv

Poster tagget med ‘isolasjon’

Selvmordet i Arendal fengsel

8 mars 2011 1 kommentar

Europarådets fengselsreglement er ikke fulgt, sier advokat Ole Petter Drevland. Han vurderer rettslige skritt etter at Helsetilsynet har henlagt klagesak på selvmord i Arendal fengsel. (Faksimile fra Fædrelandsvennen. Foto: Hallgeir Oftedal)

28. august 2010 om morgenen blir 23-åringen funnet død på cella i Arendal fengsel. Før selvmordet, som skjedde ved hengning, hadde han sittet seks uker isolert i varetekt. Fengselsleder Thor Brekke uttaler samme dag til NRK Sørlandet at alle prosedyrer hadde vært fulgt, og at selvmordet neppe kunne vært unngått.

Vurderer anmeldelse
Advokat Ole Petter Drevland, som representerer de etterlatte, mener at helsetjenesten og fengselsvesenet har sviktet i sin oppfølgning av den innsatte, og at kommunikasjonen mellom instansene har vært mangelfull. Drevland har meldt inn saken til Helsetilsynet, som imidlertid ikke har funnet noe kritikkverdig i oppfølgningen, i følge Fædrelandsvennen 19/2-2011. Drevland karakteriserer Helsetilsynets vurdering som eksempel på offentlig unnfallenhet, og vurderer å følge opp saken med rettslige skritt.

Selvmord i fengsel burde vært unngått
I en radiodebatt på NRK P2 peker advokat Drevland på at innsatte i isolasjon etter Europarådets fengselsreglement skal tilses daglig av helsepersonell. Denne praksis er ikke implementert i Norge. Drevland mener at flere av de selvmord som skjer i Norge hvert år burde ha vært unngått.

Norsk isolasjonspraksis er konvensjonsstridig


Under et debattmøte ved Universitetet i Oslo 28/10-2011 peker fengselslege Kjetil Karlsen på at den norske praksis med varetektsfengsling med isolasjon er konvensjonsstridig. Karlsen hevder at selvmordet i Arendal fengsel var en forutsigbar og forventet følge av denne praksisen.

.

Advokat Drevland i debatt med representanter for kriminalomsorgen og helsevesenet. NRK P2, 8/3-2011.

.

.