Arkiv

Poster tagget med ‘sprøyterom’

Farmakologisk fremstilt heroin som medisin

4 desember 2008 1 kommentar
Foto: Sigurd Fandango Kapperud sigurd@erlikoslo.no

Foto: Sigurd Fandango Kapperud

Jeg har hatt glede av å lese Silje Bekengs velskrevne artikkel om heroin-behandling i Zürich. Velg pdf-dokument med nydelig layout eller som web-side. I Norge kan Heroin Assistert Rehabilitering være aktuelt for 600-1000 brukere som har forsøkt all annen behandling. Det forutsetter at man får på plass akutt behandling med erstatningsmedisin innen 6 timer for hele pasientgruppen.

Er det etisk problematisk og medisinsk risikabelt å kreve at pasienter skal ha «mislykkes» i annen behandling for at de skal få vedlikeholdsbehandling med diacetyl-morfin (heroin)? De første to ukene etter et institusjonsopphold er overdose-dødeligheten høyest for denne pasientgruppen. Kan man kreve at pasienten går gjennom 4-5 slike overganger med høy risiko for å dø før de får behandling som fungerer for dem?

«Heroin som legemiddel» reiser andre spørsmål. Burde man ha farmakologisk heroin på sprøyterom for å kunne dosere riktig, og at pasienten får et medikament i stedet for illegale opioider av ukjent opprinnelse og kvalitet? Det er helt klart uforsvarlig at lege eller helsepersonell setter en sprøyte med illegale opioder på en pasient. Det blir ikke mer forsvarlig om pasienten selv injiserer illegale opioider mens helsepersonell overvåker, synes jeg. Valgene fordrer ettertanke når sprøyterom balanserer mellom skadereduksjon og ny-rekruttering.